Toplota | E3

Oskrba s toploto

Z daljinsko toploto oskrbujemo nekatera zaključena industrijska, stanovanjska in trgovska območja v Spodnji Vipavski dolini.

Vsa potrebna toplota se proizvaja na enem mestu ter distribuira po distribucijskem omrežju do končnih uporabnikov. Kurilne naprave s podsistemi priprave tople vode, so opremljeni s kvalitetnimi elementi in naprednim avtomatskim sistemom vodenja. Ta uravnava moč proizvodnje in dostave toplote do končnih odjemalcev skladno s trenutnimi potrebami in predvideno spremembo odjema glede na zunanjo temperaturo. Pomembne naprave so podvojene in v primeru izpada ene, jo takoj nadomesti druga, s čimer je zagotovljena zanesljiva oskrba končnih odjemalcev toplote. V kotlovnicah in toplotnih postajah je poskrbljeno tudi, da je mreža hidravlično uravnovešena.

Tako urejeni sistemi ob racionalnem obnašanju uporabnikov zagotavljajo najvišjo stopnjo požarne varnosti ogrevanih objektov, minimalne emisije strupenih snovi v okolje ter optimalne izkoristke energenta.

Toploto proizvajamo v klasičnih kurilnih napravah na zemeljski plin, lesne pelete, lesne sekance, s pomočjo toplotnih črpalk ter v obratih soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE).

Daljinska toplota je najcenejši način ogrevanja pri najvišji stopnji toplotnega udobja. Stanovalci nimajo visokih začetnih investicij za samostojne kotlovnice z opremo, nimajo stroškov z vzdrževanjem in skrbi za zalogo goriva. Podobno kot elektrika, je v kurilni sezoni tudi toplota  vedno na voljo.

Pokritost z omrežjem, ki omogoča nove priklope:

  • Podmark, Šempeter pri Gorici;
  • Industijska cona Meblo, Nova Gorica;
  • območje OPPN Majske Poljane Nova Gorica;
  • območje Istrske ulice, Kozina.

Če želite dodatne informacije, izpolnite kontaktni obrazec.

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino