E3 Napredni | E3

Paketa trenutno ni mogoče naročiti.
Obračun upošteva ukrepe Vlade RS.

 

  • Elektronsko poslovanje*
  • Dvotarifno merjenje*
  • Brez vezave
  • Nadzor nad porabo**
  • Popust na porabo nad 20 kWh PDP **

Načrtovano. Namensko. Nadzorovano!

Paket električne energije za vas, ki najraje sami nadzirate in sporočate svojo porabo in preverjate podatke. Prisegate na elektronsko poslovanje in dvotarifno merjenje električne energije.


cena energije v €/kWh

VT: 0,22000

MT: 0,08200

ET: Ni v paketu


Informativni izračun

Opis paketa E3 Napredni

Zakaj bi se z mesečnimi pregledi podatkov natisnjenih na papir obremenjevali v gospodinjstvih, kjer imate možnost elektronskega vpogleda v podatke za daljše časovno obdobje?

Ni treba!

Odjemalci električne energije, ki uporabljate elektronske komunikacije, lahko podatke o svoji porabi spremljate in javljate sami, račun pa prejemate v elektronski obliki. Svoja ravnanja z električnimi napravami in varčevanje z energijo prilagajate glede na podatke, ki jih lahko tudi sami analizirate. Paket E3 Napredni je neodvisen od obračunske moči ter vam omogoča lastni nadzor porabe in računov.

Prodajni pogoji – paket E3 Napredni

Paket E3 Napredni je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, namenjen tehnološko osveščenim odjemalcem, ki se aktivno ukvarjajo z optimizacijo časa in denarja pri oskrbi z električno energijo.

* Pogoj za izbiro in koriščenje ugodnosti paketa E3 Napredni je dvotarifno merjenje in elektronsko poslovanje z dobaviteljem. To pomeni, da odjemalec prejema izključno e-račun za električno energijo ali račun v elektronski obliki (e-naslov), ter upravlja svojo porabo in jo spremlja na portalu dobavitelja. Vsa ostala obvestila bo dobavitelj posredoval odjemalcu praviloma v elektronski obliki na odjemalčev e-poštni naslov ali na drug dogovorjen način (npr. SMS), oziroma bodo odjemalcu dostopna na portalu ali spletni strani dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Paket E3 Napredni odjemalec izbere z izpolnitvijo elektronske vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

V kolikor odjemalec ne izpolnjuje pogojev paketa E3 Napredni (npr. zaradi spremembe načina merjenja, neuporabe portala, nemožnosti dostave e-pošte…), bo dobavitelj z njim vzpostavil stik, in v kolikor ostajajo pogoji paketa neizpolnjeni, ga uvrstil v paket E3 Preprosti z veljavnostjo od trenutka neizpolnjevanja pogojev dalje, upoštevaje določila SP, ki se nanašajo na spremembo vrste oskrbe.

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa E3 Napredni velja, da je odjemalec uvrščen v paket E3 Preprosti, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 Napredni

  brez DDV z 22% DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,22000 0,26840
MT 0,08200 0,10004

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo, za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT.

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra