E3 Udobni | E3

  • Univerzalna cena energije
  • Brez vezave
  • Popust za elektronski račun**
  • Popust na porabo nad 20 kWh PDP**
  • Obračun upošteva ukrepe Vlade RS*

Ugodno. Uporabno. Univerzalno!

Paket električne energije za vas, ki vklapljate gospodinjske aparate, ko utegnete in jih potrebujete. Univerzalne cene, ne glede na čas višje ali nižje tarife, naredijo vaš račun prijaznejši.


cena energije v €/kWh za 10 % / 90 % porabljenih količin*:

VT: 0,15820 / 0,11800

MT: 0,15820 / 0,08200

ET: 0,15820 / 0,09800


Informativni izračun

Opis paketa E3 Udobni

Zakaj bi v gospodinjstvih načrtovali porabo električne energije, če lahko imate tudi v dvotarifnem sistemu univerzalno ceno energije?

Ni treba!

Univerzalna cena energije vam v dvotarifnem sistemu omogoča manj skrbi zaradi rabe velikih porabnikov energije (npr. pralni in sušilni stroji). V gospodinjstvih z dvotarifnim merjenem velja višja tarifa od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure, nižja pa v nočnih urah in med vikendi. S poenoteno tarifo tudi za ta gospodinjstva je paket E3 Udobni prijazen zlasti za vse vas z aktivnim življenjskim stilom, ki vikende radi preživljate izven doma.  

Prodajni pogoji – paket E3 Udobni

Paket E3 Udobni je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, namenjen odjemalcem, ki si čas organizirajo glede na lastne želje in potrebe, ob upoštevanju svojega življenjskega sloga pa hkrati želijo optimizirati stroške električne energije.

Paket E3 Udobni odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa »E3 UDOBNI« velja, da je odjemalec uvrščen v paket E3 Preprosti, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 Udobni

  brez DDV z 22 % DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,15820 0,19300
MT 0,15820 0,19300
ET 0,15820 0,19300

 

  brez DDV z 22 % DDV
Zamejene uredbene cene v EUR/kWh VT 0,11800 0,14396
MT 0,08200 0,10004
ET 0,09800 0,11956

V skladu s sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023), se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije po zamejenih uredbenih cenah, preostanek 10 % porabe pa po pogodbenih cenah.

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino