E3 Preprosti | E3

  • Samo električna energija
  • Račun po pošti
  • Brez vezave
  • Popust za elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)**
  • Obračun upošteva ukrepe Vlade RS*.

Po porabi. Po pavšalu. Po pravi ceni!  

Paket električne energije za vas, ki ne želite nič drugega kot električno energijo, ki jo plačujete po porabi ali po pavšalu, najraje kar s položnico, ki jo prejmete po pošti. Upravljajte z elektriko tako, kot ste vajeni.


cena energije v €/kWh za 10 % / 90 % porabljenih količin:

VT: 0,16595 / 0,11800

MT: 0,14995 / 0,08200

ET: 0,15795 / 0,09800


Informativni izračun

Opis paketa E3 Preprosti

Zakaj bi se s spremembami obremenjevali tisti, ki vam ustreza dosedanji način zaračunavanja električne energije?

Ni treba!

Za razliko od drugih ponudnikov E 3 s spremembami v ponudbi ne namerava obremenjevati odjemalcev, ki ste že zdavnaj uravnali lastno porabo z lastnimi zmožnostmi in vam dosedanji način zaračunavanja električne energije po porabi ali pavšalu najbolj ustreza. Vsi dosedanji odjemalci osnovnih storitev boste odslej preprosto v paketu E3 Preprosti. Seveda se lahko kadarkoli odločite tudi za spremembo paketa.

Prodajni pogoji – paket E3 Preprosti

Paket E3 Preprosti je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za odjemalce, ki preprosto želijo zanesljivo oskrbo z električno energijo, s čim manj spremembami in brez dodatnih pogojev.

Paket E3 Preprosti odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa E3 Preprosti velja, da je odjemalec uvrščen v drugo vrsto oskrbe dobavitelja, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 Preprosti

  brez DDV z 22 % DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,16595 0,20246
MT 0,14995 0,18294
ET 0,15795 0,19270

 

  brez DDV z 22 % DDV
Zamejene uredbene cene v EUR/kWh VT 0,11800 0,14396
MT 0,08200 0,10004
ET 0,09800 0,11956

 

V skladu s sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023), se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije po zamejenih uredbenih cenah, preostanek 10 % porabe pa po pogodbenih cenah.

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino