E3 Preprosti | E3

  • Samo električna energija
  • Račun po pošti
  • Brez vezave
  • Brez stroška podpornih storitev
  • Popust za elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)**

Po porabi. Po pavšalu. Po pravi ceni!  

Paket električne energije za vas, ki ne želite nič drugega kot električno energijo, ki jo plačujete po porabi ali po pavšalu, najraje kar s položnico, ki jo prejmete po pošti. Upravljajte z elektriko tako, kot ste vajeni.


cena energije v €/kWh

VT: 0,10699

MT: 0,06599

ET: 0,10155


Informativni izračun

Opis paketa E3 Preprosti

Zakaj bi se s spremembami obremenjevali tisti, ki vam ustreza dosedanji način zaračunavanja električne energije?

Ni treba!

Za razliko od drugih ponudnikov E 3 s spremembami v ponudbi ne namerava obremenjevati odjemalcev, ki ste že zdavnaj uravnali lastno porabo z lastnimi zmožnostmi in vam dosedanji način zaračunavanja električne energije po porabi ali pavšalu najbolj ustreza. Vsi dosedanji odjemalci osnovnih storitev boste odslej preprosto v paketu E3 Preprosti. Seveda se lahko kadarkoli odločite tudi za spremembo paketa.

Prodajni pogoji – paket E3 Preprosti

Paket E3 Preprosti je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za odjemalce, ki preprosto želijo zanesljivo oskrbo z električno energijo, s čim manj spremembami in brez dodatnih pogojev.

Paket E3 Preprosti odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa E3 Preprosti velja, da je odjemalec uvrščen v drugo vrsto oskrbe dobavitelja, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 Preprosti

  brez DDV z 22% DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,10699 0,13053
MT 0,06599 0,08051
ET 0,10155 0,12389


Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra