Storitve | E3

Storitve

Storitve predstavljajo dopolnitev in nadgradnjo osnovne ponudbe, s katerimi svojim odjemalcem omogočamo dodatne ugodnosti in višjo stopnjo optimizacije ravnanja z energijo.

Obračun na zahtevo odjemalca

Dobavitelj bo med obračunskim obdobjem na zahtevo odjemalca izdelal obračun. Odjemalec lahko od 1. (prvega) do 15. (petnajstega) dne v mesecu, v primeru direktne bremenitve pa do 5. (petega) dne v mesecu sporoči dobavitelju odčitek s števca za posamezno merilno mesto. Če je 15. dan v mesecu praznik ali dela prost dan, se upošteva odčitke, sporočene najkasneje na zadnji delovni dan pred tem. Na podlagi tako sporočenega odčitka bo dobavitelj odjemalcu izstavil račun. Dobavitelj ne bo upošteval odčitka, ki bo sporočen po zgoraj omenjenem roku. Storitev se zaračuna na izstavljenem računu za dobavo električne energije. Izdelava obračuna je brezplačna, če odjemalec odda odčitek s števca preko portala MOJ E3 ali z uporabo storitve SMS števčno stanje.

Prepis računa

Dobavitelj na podlagi odjemalčeve zahteve izdela prepis originalnega računa. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Opomin

Dobavitelj odjemalcu v primeru nepravočasnega plačila obveznosti izstavi pisni opomin. Stroške (izdelava in pošiljanje) opomina bo dobavitelj zaračunal na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Izpis prometne kartice ali odprtih postavk

Dobavitelj na podlagi odjemalčeve zahteve izdela izpis prometne kartice ali odprtih postavk. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Strošek zamenjave paketa

Odjemalec lahko zamenja paket oskrbe z električno energijo v redni ponudbi. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Premija za odstopanja - samooskrba

Namenjena je pokrivanju stroškov, ki nastanejo v okviru samooskrbe zaradi uravnavanja nepredvidljivega odjema in oddaje električne energije odjemalca v omrežje.

Obveščanje

Na računu za električno energijo so zbrane vse ključne informacije in so vsakemu odjemalcu vedno pri roki. Poleg stalno prisotnih informacij vsebuje račun še aktualna obvestila.

Proizvodni viri 2022

SMS števčno stanje

Števčno stanje je mogoče oddajati tudi s poslanim SMS sporočilom. Več informacij o storitvi si lahko preberete na SMS | E3.

Združen račun

Odjemalec, ki ima več merilnih mest, lahko vsa merilna mesta združi na en pogodbeni račun.

Pri združevanju merilnih mest na en pogodbeni račun se pri izbiri načina posredovanja računa upošteva:

  • če je na združenem računu merilno mesto s paketom E3 Napredni, le-ta določa način posredovanja računa - zahtevan je račun v elektronski obliki;
  • če na združenem računu ni merilnega mesta s paketom E3 Napredni, vendar odjemalec vsaj za eno merilno mesto že prejema račun v MOJ E3, predstavlja le-ta prednostno izbiro - račun bo posredovan v MOJ E3.

Združen račun z obračunom po dejanski porabi za pretekli mesec je mogoče dobiti le, če je oddaja števčnega stanja do 5. delovnega dne tekočega meseca.

Odjemalec, ki želi združen račun, mora izpolniti obrazec za združen račun.

Portal MOJ E3

Spletni portal MOJ E3 omogoča odjemalcem električne energije enostaven pregled in upravljanje svojega pogodbenega razmerja z E 3, d.o.o., torej informacije o izbranem paketu E 3 in vse druge koristne in aktualne informacije, ki so vam v pomoč pri upravljanju in nadzoru vaše porabe električne energije.

Vsebine na portalu MOJ E3 omogočajo:

  • dostop do vedno aktualnih podatkov, informacij, tekočih prodajnih aktivnosti
  • enostaven pregled pomembnih elementov pogodbenega razmerja
  • spremljanje aktualnih podatkov o pogodbenih računih in merilnih mestih
  • prejem računa za električno energijo v elektronski obliki
  • pregled računov za zadnjih 12 mesecev
  • pregled porabe električne energije v zadnjem letu v primerjavi s predhodnim letom
  • mesečno oddajanje števčnega stanja.

Popust za elektronski račun

Odjemalec, ki ima paket E3 Preprosti, E3 Udobni ali E3 Zeleni lahko pridobi popust v višini 0,10 EUR na izdano fakturo, če se odloči za elektronsko obliko računa. Za vklop popusta pišite na podpora.strankam@e3.si.

Popust na porabo nad 20 kWh povprečne dnevne porabe

Odjemalec, ki ima paket E3 Napredni, E3 Udobni ali E3 Zeleni, in ki ima povprečno dnevno porabo (PDP) nad 20 kWh lahko pridobi popust na porabljeno energijo v višini 2 %. Za vklop popusta pišite na podpora.strankam@e3.si. V letu 2024 se popust priznava le za tisti del porabljene energije (10 % količin), ki se obračunava po podgodbenih cenah. 

Vse informacije o dodatnih storitvah so na voljo tudi pri svetovalcih v informacijskih pisarnah in brezplačni številki 080 34 45. 

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino