Elektrika - podjetja | E3

Oskrba z električno energijo

Električna energija igra tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju vse pomembnejšo vlogo. Glede na to, da predstavlja strošek za električno energijo velik del odhodkov, vam skušamo zagotoviti konkurenčne in stabilne cene. Pri tem posvečamo veliko pozornost kvaliteti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo, ob čim manjšem onesnaževanju in obremenitvi okolja.

Poslovni odjemalci lahko izbirate med pogodbami za določen ali nedoločen čas, pogodbo s fiksno ali variabilno ceno, izberete pa lahko tudi energijo proizvedeno izključno iz obnovljivih virov. V skrbi za okolje vam tako omogočamo, da izbirate med energijo iz sonca, vetra ali vode. Za energijo iz obnovljivih virov prejmete tudi certifikat, ki ga izda Agencija za Energijo. 

Veliki poslovni odjemalci in industrija

Velikim poslovnim odjemalcem zagotavljamo napredne produkte po meri, ki vam omogočajo obvladovanje tveganja povezanega z nakupom električne energije, dostop na borzo, redno obveščanje o dogajanju na trgih in individualna poročila o stanju portfelja. 
Z vsakim posameznim podjetjem težimo k vzpostavitvi dolgoročnega partnerskega odnosa, ki vključuje tudi svetovanje in pomoč pri energetskih odločitvah. 

Če bi želeli postati naš odjemalec, nam lahko pošljete povpraševanje na info@e3.si in v čim krajšem času vas bomo kontaktirali ter vam pripravili konkurenčno ponudbo. Predlagamo, da za hitrejšo obravnavo pri tem izpolnite obrazec Naročilo - povpraševanje po električni energiji za poslovne odjemalce. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z zadnjim računom. Izpolnjen obrazec nam lahko pošljete po klasični ali elektronski pošti. Pomembno je, da obrazec natančno izpolnite, saj vsebuje vse podatke za sestavo Pogodbe o prodaji in nakupu električne energije. V primeru vprašanj smo vam na voljo za svetovanje in pomoč.

Mali poslovni odjemalci

Novost v ponudbi za male poslovne odjemalce predstavlja pogodba z dinamičnimi cenami, ki temelji na modelih, ki so prilagojeni specifičnim potrebam kupca. 
Takšno pogodbo lahko sklene mali poslovni odjemalec, ki ima:

 • merilno mesto opremljeno s števcem, ki je vključen v sistem naprednega merjenja;
 • izpolnjene tehnične pogoje pridobivanje 15-minutnih merilnih podatkov.

Pogodbo je mogoče skleniti po predhodnem individualnem posvetovanju. Takšna pogodba predstavlja za malega poslovnega odjemalca višje tveganje kot pogodba s fiksnimi cenami, še posebej takrat, ko se razmere trgu hitro spreminjajo.
 

Proizvodni viri 2020

Modra energija

Modra energija je blagovna znamka električne energije, pridobljene iz okolju prijaznih, obnovljivih virov. Za nakup Modre energije se odločite z izbiro višine dodatka k ceni za električno energijo.

Modra energija je električna energija, ki:

 • je pridobljena iz okolju prijaznih, obnovljivih virov
 • je proizvedena v hidroelektrarnah slovenskih rek in
 • ne obremenjuje okolja s toplogrednimi emisijami, škodljivimi emisijami ali radioaktivnimi odpadki.

Blagovna znamka zagotavlja:

 • zanesljivo kakovost
 • strog nadzor ekoloških standardov
 • spodbujanje izgradnje novih virov obnovljive energije in
 • izbiro vrste in vira električne energije, ki jo odjemalec uporablja.

Poslovni odjemalec:

 • si z uporabo Modre energije okrepi svoj javni ugled, izboljša poslovne odnose, lažje uresničuje zastavljene cilje
 • si z nakupom Modre energija pridobi diplomo in pravico do uporabe znaka
 • lahko izbira med 10 in 100 % dodatka za Modro energijo na kateremkoli merilnem mestu
 • z nakupom Modre energije prispeva sredstva v Modri sklad, s čimer pripomore k spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih virov in raziskavam na področju obnovljivih virov električne energije
 • višina dodatka za Modro energijo je določena v Ceniku storitev za poslovne odjemalce.

Minimalni standardi kakovosti oskrbe za neprekinjenost

 od 1. 1. 2016 

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrsta izvoda RTP / RP na SN  Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

minut / leto

Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

Število vseh kratkotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

VN         1
    podeželski 450  6  28
SN    neposredno   mešani 150  5  18
    mestni 150  4  10
    podeželski 950  16  35
NN posredno    mešani  350  10  22
     mestni 350  8  13

Vir: www.SODO.si

 

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra