Pogoji uporabe | E3

Pogoji uporabe

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA WWW.E3.SI (POGOJI UPORABE)

I. UVODNO

Pogoji uporabe spletnega mesta www.e3.si (v nadaljevanju: pogoji uporabe) določajo pogoje uporabe spletnih strani E 3, d.o.o., spletnega portala MOJ E3 in spletne trgovine E3 Trgovina, do katerih uporabnik dostopa preko spletne povezave www.e3.si. Z vstopom, prijavo ali registracijo na spletno mesto www.e3.si uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. V kolikor se uporabnik s pogoji ne strinja ali jih ne izpolnjuje, mu E 3, d.o.o. odsvetuje uporabo spletnega mesta www.e3.si. 

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.e3.si ter ponudnik storitev E3 Trgovine je:
 

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: E 3, prodajalec, dobavitelj)
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica 
matična številka: 2010593000 
ID za DDV: SI17851262 
vpisan pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, vl. št. 1/04504/00, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR. 
TRR: IBAN SI56 0475 0000 1868 368  NOVA KBM d.d.

Kontakt za informacije in pomoč:
Telefon: 080 34 45, e-naslov: info@e3.si, spletna stran: www.e3.si
Kontakt za informacije in pomoč kupcem v E3 Trgovini:
Telefon: 080 34 45, e-naslov: eTrgovina@e3.si, spletna stran: www.e3.si

II. SPLOŠNO

Spletne strani so javno dostopne. Uporabnik je seznanjen, da so spletne strani, portal MOJ E3 in E3 Trgovina informativne narave. E 3, d.o.o. si bo prizadeval za pravilnost prikaza, delovanja in podatkov, ob tem pa ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti iz naslova obiska spletnega mesta, za napake, pomanjkljivosti ali opustitve prikazanih podatkov, občasnega nedelovanja oziroma nepravilnega delovanja spletnega mesta zaradi tehničnih ter drugih težav. E 3, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spreminja, posodablja ali ukinja posamezno funkcionalnost kateregakoli dela vsebine oziroma preneha omogočati dostop do določene funkcije na spletni strani, portalu MOJ E3 ali E3 Trgovini, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil.
Objavljene vsebine so last E 3, d.o.o. in uporabnik ne more na njih pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali podobne pravice, ki jih mora v okviru dovoljene uporabe portala spoštovati. Morebitni predlogi in povratne informacije uporabnika v zvezi s spletnim mestom štejejo za posredovane na lastno pobudo, pri čemer jih družba E 3, d.o.o. lahko upošteva ali ne in nima do uporabnika iz tega naslova nobene obveznosti. Za vsebino na zunanjih povezavah, ki niso v lasti družbe E 3, d.o.o., ta ne more jamčiti in odgovarjati za njihovo pravilnost.

III. VRSTE UPORABNIKOV IN MOJ E3 RAČUN

Kupec je lahko samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo, ki kupuje izdelke za lastno uporabo in odda naročilo v E3 Trgovini, ne glede na to, ali naročilo odda kot E3 Gost ali E3 Uporabnik . 

E3 Gost je kupec, ki odda naročilo v E3 Trgovini brez registracije ali prijave, z enkratnim vpisom preko elektronske pošte.
E3 Uporabnik je obiskovalec spletnega mesta ali kupec v E3 Trgovini, ki si z registracijo v MOJ E3 račun določi uporabniško ime (e-naslov) in geslo. E3 Uporabnik ima dostop do širšega nabora funkcionalnosti v E3 Trgovini kot E3 Gost in ima dostop do vsebin in podatkov, ki so namenjeni izključno E3 Uporabniku v portalu MOJ E3.
E3 Odjemalec je vsak, ki ima z E3 sklenjeno aktivno pogodbo o oskrbi z električno energijo za najmanj eno merilno mesto.

E 3, d.o.o. se obvezuje, da bo ščitil zasebnost E3 Uporabnikov in bo z uporabniškimi imeni in gesli ter drugimi podatki ravnal skladno z veljavnimi predpisi ter jih varoval kot zaupne. E 3, d.o.o. ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo E3 Uporabnik utrpel zaradi nepooblaščenega dostopa oziroma zlorabe uporabniškega računa ali gesla. V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla ima E 3, d.o.o. pravico sprožiti ustrezne postopke ter izvesti vse ukrepe, potrebne za zavarovanje svojih ali pravic E3 Uporabnika, kot na primer omejiti dostop do portala ter onemogočiti uporabniški račun.  
E3 Uporabnik se obvezuje, da bo ustrezno varoval uporabniško ime in geslo ter morebitne druge podatke za identifikacijo in vsebin in storitev spletnega mesta ne bo uporabljal za nezakonite, pogojem uporabe nasprotujoče ali kako drugače sporne namene. E3 Uporabnik je dolžan skrbeti, da so podatki v času trajanja uporabe spletnega mesta ažurni in pravilni in je odgovoren za dejavnosti, opravljene prek njegovega uporabniškega računa. E3 Uporabnik lahko vsebine in storitve spletnega mesta uporablja le za osebne in nekomercialne potrebe, za izvajanje predvidenih aktivnosti, na način, da ga ne poškoduje, onemogoči ali povzroči škodo družbi ali drugim uporabnikom. V primeru nepooblaščene uporabe ali suma na to, je o tem dolžan uporabnik nemudoma obvestiti E 3, d.o.o.
E3 Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati vsebine in storitve spletnega mesta in zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov družbe E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica. Uporabniški račun bo izbrisan najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne zahteve. 

IV. PORTAL MOJ E3

Portal MOJ E3 strankam omogoča pregledovanje in urejanje svojih osebnih podatkov, podatkov v MOJ E3 računu, oddajo številčnih stanj, naročanje dodatnih storitev in hitrejšo, enostavnejšo spletno komunikacijo z dobaviteljem na enem mestu.
E3 Uporabnik, ki je tudi E3 Odjemalec ali ima pisno privolitev E3 Odjemalca, lahko poleg tega pregleduje in ureja podatke pogodbenega razmerja in izvaja e-storitve. 
Prijava v portal in uporaba storitev portala MOJ E3 je mogoča po opravljeni registraciji v MOJ E3 račun, pogoj zanjo je strinjanje s temi pogoji. Registracija v MOJ E3 račun za E3 Odjemalce ni obvezna, je pa pogoj za uporabo portala.

V. SPLETNA TRGOVINA E3 Trgovina

Ti pogoji uporabe določajo pravila delovanja, uporabe in pogoje nakupa v spletni trgovini E3 Trgovina (pogoje poslovanja). 
Pogoji uporabe so objavljeni na spletni strani www.e3.si, poslovanje poteka 24 ur / dan, v slovenskem jeziku. Prodajalec si pridržuje pravico, da pogoje uporabe spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Kupca zavezujejo pogoji uporabe, veljavni v trenutku oddaje naročila, na kar je pri oddaji naročila posebej opozorjen. Z oddanim naročilom šteje, da je z njimi seznanjen, jih v celoti sprejema in z njimi soglaša. Veljavne pogoje uporabe si lahko kupec s spletne strani prenese ali natisne. Za pogoje uporabe, ki so veljali ob kupčevi oddaji naročila, in njegovo vsebino, lahko kupec kontaktira prodajalca.  
Izraz IZDELEK se uporablja za posamezen aparat/napravo ali kombinacijo več aparatov/naprav; paket električne energije; ali kombinacijo aparata/naprave in paketa električne energije iz ponudbe E3 Ekstra. 
V kolikor je v izdelku paket električne energije, mora biti kupec E3 Uporabnik. Če se pogoji posamezne ponudbe paketa električne energije (glede nakupa, sklenitve pogodbe, cen, obračunavanja, dobavnega roka in ostali) razlikujejo od teh Pogojev uporabe, prevladajo določila posamezne ponudbe paketa električne energije.

NAKUP - NAROČILO

Kupec lahko v E3 Trgovini izbira med predstavljenimi izdelki, ki so takrat na voljo, v skladu z vsakokratnimi pogoji posamezne ponudbe. Ponudba se spreminja in ažurira brez posebne najave. Prodajalec lahko kupcem ponudi akcijske in posebne ponudbe ter koriščenje dodatnih ugodnosti (npr. promocijskih kod, dodatnih popustov), ki so lahko časovno in/ali količinsko omejene, in kot take označene pri posameznem izdelku. Ponudba E3 Ekstra je posebna ponudba izdelkov v E3 Trgovini, ki so sestavljeni iz paketa električne energije in aparata/naprave. E3 Uporabnik, ki je E3 Odjemalec, lahko v skladu z vsakokratnimi pogoji posamezne ponudbe koristi posebne ugodnosti (E3 Ugodnost). 
Nakup v spletni trgovini E 3 se opravi po preprostih korakih, skozi katere kupca vodi spletna trgovina. Slike izdelkov so lahko simbolične. S klikom na posamezen izdelek se odprejo podrobnejše in natančne informacije o izdelku in nakupnih pogojih. Po izpolnitvi naročila se kupcu izpiše vsebina naročila, s klikom na »Oddaj naročilo« je naročilo oddano. Kupcu se izpiše potrdilo in povzetek oddanega naročila, ki ga prejme tudi na e-naslov.
Kupec zagotavlja in jamči pravilnost in točnost podatkov, ki jih vnese v naročilo. Obrazec samodejno preverja pravilnost oblike zapisa številke merilnega mesta, IBAN številke ter davčne številke, ne pa njune dejanske pravilnosti.
Naročilo šteje za potrjeno in prodajna pogodba sklenjena, ko kupec po prejetem predračunu in v roku njegove veljavnosti plača kupnino za izbrani izdelek na transakcijski račun prodajalca, oziroma pri prodaji na obroke, ko kupec po prejetem predračunu in v roku njegove veljavnosti plača prvi obrok kupnine na transakcijski račun prodajalca. V primeru, da je v izdelku paket električne energije, se glede potrditve naročila in sklenitve pogodbe upoštevajo določila pogojev paketa električne energije. Po prejemu plačila po predračunu oziroma z izpolnitvijo pogojev paketa električne energije, gre naročilo naprej v proces obdelave. Prodajalec pošlje kupcu na elektronski naslov potrdilo naročila, vse potrebne informacije in priloge. 
V kolikor kupec v roku veljavnosti predračuna ne plača kupnine oziroma prvega obroka pri obročnem plačilu, oziroma v primeru neizpolnitve morebitnega drugega pogoja paketa električne energije, se šteje, da naročilo preklicuje. 
Navodila za nakup v E3 Trgovini

CENE 

Cene izdelkov v E3 Trgovini so v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). V kolikor je v izdelku paket električne energije, so cene pri posameznem paketu električne energije prikazane brez DDV in z DDV.
Pri nakupu veljajo cene, objavljene v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo v primeru plačila po prejetem predračunu v roku njegove veljavnosti oziroma v primeru obročnega plačila, ob plačilu prvega obroka kupnine po prejetem predračunu v roku njegove veljavnost. V primeru, da je v izdelku paket električne energije, se glede veljavnosti cen upoštevajo določila paketa električne energije. 
REDNA CENA je cena izdelka, ki velja za vse kupce, ki oddajo naročilo za izdelek v E3 Trgovini.
E3 CENA je cena izdelka, ki velja za kupce, ki so obstoječi odjemalci električne energije pri dobavitelju E3 (E3 Odjemalec) ali pri nakupu izdelkov v ponudbi E3 Ekstra. 

E3 Odjemalec, ki je E3 Uporabnik, lahko v skladu s pogoji posamezne ponudbe opravi nakup:

  • po E3 ceni – plačilo po predračunu,  ali
  • po E3 ceni – obročno odplačevanje, če ima poravnane vse zapadle obveznosti.  
PLAČILNI POGOJI

Kupec ima možnost plačila izdelkov v skladu s temi Pogoji uporabe in z vsakokratnimi pogoji posamezne ponudbe:
Plačilo po predračunu: prodajalec bo kupcu po oddaji naročila na njegov elektronski naslov poslal predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo. S plačilom celotne kupnine za izbrani izdelek na transakcijski račun prodajalca v času veljavnosti prejetega predračuna se šteje, da je prodajna pogodba sklenjena. 
Obročno plačilo: Obročno plačilo lahko izbere E3 Uporabnik, ki je E3 Odjemalec in ima poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca, oziroma E3 Uporabnik, ki ima poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca, za nakup izdelka iz ponudbe E3 Ekstra. Za obročno plačilo je potrebno vzpostaviti direktno bremenitev. Obročno plačilo je brezobrestno in brez stroškov financiranja. 
Možnost obročnega plačila, število obrokov ter njihova višina je navedena pri posameznem izdelku v ponudbi. V kolikor to ni izrecno navedeno, možnosti obročnega plačila ni. 
Po prejetem naročilu prodajalec preveri, ali kupec izpolnjuje pogoje za obročno plačilo, v kolikor jih ne, ga prodajalec o tem obvesti in mu ponudi možnost enkratnega plačila po predračunu, po E3 ceni - plačilo po predračunu oziroma redni ceni. Prvi obrok kupnine za izbrani izdelek, ki ga bo kupec obročno odplačeval in kupnino za izdelke, za katere ni možno obročno plačilo, je potrebno plačati po predračunu.
Prodajalec bo kupcu, ki izpolnjuje pogoje za obročno plačilo, po oddaji naročila na njegov elektronski naslov poslal predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo, pogodbo o obročnem plačilu, ter druge dokumente v skladu s pogoji posamezne ponudbe. S plačilom prvega obroka kupnine za izbrani izdelek na transakcijski račun prodajalca, v času veljavnosti prejetega predračuna, se šteje, da je prodajna pogodba z obročnim plačilom sklenjena. V primeru, da je v izdelku paket električne energije, se glede sklenitve pogodbe upoštevajo določila paketa električne energije. Ostale obroke bo kupec plačeval v skladu s pogodbo o obročnem plačilu, kjer bo navedeno število, višina in zapadlost obrokov. Ostali obroki bodo obračunani na računih za električno energijo. Če ima E3 odjemalec več merilnih mest, kupec praviloma lahko izbere, na računu za katero merilno mesto se bodo obračunavali obroki.
Obračun obrokov je vezan na posameznega kupca. Količina izdelkov, ki jih lahko posamezni kupec, v enem ali več nakupih, kupi na obroke, je omejena na največ 3 kose enakega ali drugega izdelka, pod hkratnim pogojem, da skupni mesečni znesek obrokov za vse izdelke skupaj (mesečni limit nakupov na obroke) ne presega 100 EUR, pri čemer se ne upošteva paketa električne energije. Razpoložljivi mesečni limit kupca se bo kupcu prikazoval v košarici nakupov. Prodajalec lahko kupcu nakup posameznega izdelka z obročnim plačilom zavrne, če ima kupec na obroke že kupljene 3 izdelke oziroma bi z nakupom tega izdelka skupni mesečni znesek obrokov za vse izdelke skupaj presegla 100 EUR, in mu zanj pošlje predračun za plačilo celotnega zneska kupnine.
Kupec lahko kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, prodajalec mu bo obračunal le strošek izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine. V primeru zamude s plačilom bo lahko prodajalec kupcu zaračunal stroške opominjanja, zakonite zamudne obresti in morebitne stroške izterjave. Pri delnem plačilu bo prodajalec plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, potem stroške opominjanja, zamudne obresti, glavnico kupljenega aparata/naprave in na koncu glavnico, ki se nanaša na električno energijo. V kolikor kupec, ki je koristil možnost obročnega plačila, preneha biti odjemalec električne energije dobavitelja pred poplačilom vseh obrokov, pogodba o obročnem plačilu preneha veljati in celoten znesek neplačanih obrokov zapade v plačilo z dnem prekinitve pogodbe o oskrbi z električno energijo. Celoten znesek neplačanih obrokov in strošek izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine bo prodajalec kupcu zaračunal na zadnjem računu za električno energijo. Po dobavi naročenih izdelkov bo prodajalec kupcu poslal račun v pdf obliki, na elektronski naslov kupca.

DOBAVNI ROK

Izdelki predstavljeni na strani spletne trgovine E 3 so predstavljeni kot ponudba. Naročilo gre v obdelavo takoj, ko je potrjeno, to je ko prejmemo nakazilo na naš bančni račun. 
Za izdelke na zalogi je dobava blaga praviloma v 3 do 7 delovnih dneh po potrjenem naročilu, razen pri nakupu izdelkov E3 Ekstra, kjer je dostava izdelka za novega E3 Odjemalca možna šele v 3 do 7 delovnih dneh po začetku uporabe pogodbe o oskrbi in vključitvi v bilančno skupino prodajalca. 
Dostava izdelkov je možna le na območju Republike Slovenije, izdelki bodo dostavljeni kupcu v prevzemno točko ali po pošti, glede na izbrano možnost, v skladu s pogoji posamezne ponudbe. Dostava izdelkov je za kupca brezplačna, razen za nekatere izdelke, kjer je to pri posameznem izdelku izrecno označeno in je cena dostave 5 EUR.
Zaloga se lahko med naročilom in plačilom po predračunu spremeni. Za izdelke, ki jih ni na zalogi, je dobavni rok odvisen od zaloge dobavitelja, o čemer prodajalec kupca obvesti po elektronski pošti in mu sporoči nov predvideni dobavni rok. V kolikor ta za kupca ni sprejemljiv, oziroma izdelek po oddaji naročila ni več dobavljiv, lahko kupec odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu vrne vplačano kupnino oziroma v primeru obročnega plačila njen del. Prodajalec in kupec se lahko dogovorita tudi za spremembo naročila, kot npr. za nakup drugega primerljivega izdelka iz ponudbe. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi kupcu nastala zaradi nedobave ali daljših rokov dobave izdelkov. Pri izročitvi naročenih izdelkov na prevzemni točki prodajalec ali od njega pooblaščena oseba preveri istovetnost kupca, da se zagotovi prevzem izdelka s strani osebe, katere podatki so bili navedeni v naročilu. 
Kupec je dolžan naročeni izdelek prevzeti. Kupec prevzame izdelek v dogovorjeni prevzemni točki, oziroma je ta v primeru dostave po pošti poslan na naslov za dostavo. Prav tako je kupec dolžan prevzeti izdelek, ki je bil izročen v reklamacijsko ali garancijsko obravnavo.
Kupec je dolžan prevzeti izdelek v roku 10 dni od dne, ko je možen prevzem, oziroma v primeru izročitve izdelka v reklamacijsko ali garancijsko obravnavo, v roku 15 dni od dneva obvestila o vrnitvi izdelka iz obravnave. 
Če kupec izdelka ne prevzame v postavljenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu. Prodajalec hrani izdelek v lastnem skladišču na naslovu E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, Nova Gorica do poteka 3 mesecev od dneva, ko je možen prevzem, oziroma od dneva obvestila o vrnitvi izdelka iz obravnave. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila stroškov skladiščenja, ki znašajo 1 EUR z DDV / izdelek / dan, ter pravico do povračila vseh za ohranitev izdelka potrebnih stroškov.
Po 3 mesecih od dneva obvestila lahko prodajalec izdelek proda in doseženi znesek kupnine, ki se mu odbijejo stroški prodaje, hrambe in drugi stroški, ki jih je zaradi neprevzema izdelka imel prodajalec,  nakaže kupcu na njegov TRR. Izdelke neznatne vrednosti lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Prodajalec o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka obvesti kupca 14 dni pred iztekom 3-mesečnega roka hrambe, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca. V kolikor kupec prodajalcu do izteka 3-mesečnega roka hrambe ne sporoči podatkov o TRR-ju, potrebnih za nakazilo, je prodajalec prost obveznosti do kupca iz tega naslova.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Kupec, ki je potrošnik, ima zagotovljene pravice v skladu z določili ZVPot. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali izven poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od sklenitve pogodbe oziroma prevzema izdelka brez navajanja razlogov obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe in vrne kupljeni izdelek. Kupec nosi le neposredni strošek vračila izdelka, ki je odvisen od samega načina vračila (vračilo na v naročilu izbrano prevzemno točko oziroma pri dostavi po pošti vračilo na sedež prodajalca). V primeru nakupa izdelka, ki je naveden v 5. odstavku 43.č čl. ZVPot kupec nima pravice do odstopa od pogodbe. 
O uveljavitvi te pravice kupec z nedvoumno izjavo obvesti prodajalca tako, da pošlje izpolnjeni obrazec z vsemi potrebnimi podatki, skupaj s kopijo računa po pošti na naslov E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica, ali po elektronski pošti na e-naslov: eTrgovina@e3.si. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom 14 dnevnega odstopnega roka.

Kupec mora vrniti izdelek prodajalcu najkasneje v nadaljnjih 14-ih dneh od poslanega obvestila o odstopu od pogodbe na v naročilu izbrano prevzemno točko oziroma pri dostavi po pošti na sedež prodajalca. Pri vračilu izdelka zaradi odstopa od pogodbe kupec nosi le neposredni strošek vračila izdelka, ki je odvisen od samega načina vračila. Pošiljk s plačilom odkupnine prodajalec ne sprejema. Vrnjen izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Če je bil glede na naravo izdelka izročen brez originalne embalaže, mora biti vrnjen izdelek nepoškodovan, nerabljen, v nespremenjeni količini in preizkušen le v nujnem obsegu, da se kupec seznani z dejanskim stanjem izdelka. Drugačna uporaba izdelka ali njegovo preizkušanje v večjem obsegu od nujnega šteje za uporabo izdelka, v tem primeru prodajalec odstopa od pogodbe ne bo sprejel in bo kupcu izdelek na njegove stroške vrnil, oziroma si pridržuje pravico do odškodnine, če je zmanjšanje vrednosti izdelka posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec izdelka ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.
Prodajalec bo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh po prejetju vrnjenega izdelka vrnil kupcu plačano kupnino oziroma v primeru obročnega plačila plačane obroke, na kupčev TRR, vključno z morebitnimi stroški dostave (ponujene standardne oblike dostave s strani podjetja). V nobenem primeru kupec zaradi tega povračila ne nosi nikakršnih stroškov. Če pri pogodbi o opravljanju storitev ali pogodbah o dobavi električne energije, potrošnik zahteva, da se izvedba storitev ali dobava električne energije začne v odstopnem roku, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.
Obrazec – Odstop od pogodbe

REKLAMACIJE IN GARANCIJA

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, v skladu z določili ZVPot.
Garancijo na izdelke nudi dajalec garancije v skladu z veljavnimi predpisi in garancijskimi pogoji, in sicer zagotavlja kakovost in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ob namenski uporabi izdelka in upoštevanju priloženih navodil. Informacija o garanciji je navedena pri podatkih o izdelku, če pri izdelku podatka o garanciji ni, izdelek nima garancije. Ob prevzemu izdelka z garancijo bo prodajalec kupcu izročil garancijski list, na katerem so navedene vse potrebne informacije za uveljavljanje garancije. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in velja na območju Republike Slovenije.
Stvarno napako lahko kupec  uveljavlja pri prodajalcu. Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec mora prodajalca obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom in s predložitvijo računa. Prodajalcu oz. pooblaščeni osebi prodajalca mora tudi omogočiti, da stvar pregleda. 
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Potrošnik ima na voljo vse zahtevke, ki mu pripadajo po ZVPot. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve njegove obveznosti.
Poškodbe pri dostavi: Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka v prevzemni točki tega skrbno pregledati in v primeru vidnih poškodb ali nepravilnosti o teh obvestiti pooblaščeno osebo prodajalca, ki je izdelek izročila, o čemer se napravi zapisnik. V primeru poškodbe embalaže izdelka, ki je bil dostavljen na naslov kupca, mora kupec poškodovano embalažo pred odprtjem fotografirati. Če se izkaže, da je poškodovan tudi prejeti izdelek, mora kupec v 8 dneh od prevzema uveljavljati reklamacijo pri prodajalcu. Kupec zahtevku priloži fotografijo poškodovane embalaže in izdelka, ter do rešitve reklamacije ohrani originalno embalažo. 
V kolikor se napake ali poškodba pokaže kasneje, je kupec upravičen tudi do vseh zahtevkov, ki mu v skladu z ZVPot pripadajo.

Obrazec – Reklamacija

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vpis osebnih podatkov ob naročilu v E3 Trgovini je potreben za pravilno izvajanje storitev spletne trgovine, za namen izpolnitve naročila, oziroma za morebitne druge namene, opredeljene v vsakokratnem obvestilu ob vnosu osebnih podatkov (npr. ob naročilu na e-novice). Če kupec osebnih podatkov, potrebnih za nakup, ne želi posredovati, naročila žal ne bomo mogli izpolniti. Prodajalec osebne podatke obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi in lahko resničnost in pravilnost vpisanih osebnih podatkov kupca v skladu z veljavnimi predpisi v nekaterih primerih preveri pri pristojnih organih. 
Osebni podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje pri uporabi storitev spletnega mesta, se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa E 3, d.o.o. tudi za tehnično vzdrževanje uporabniškega računa, omogočanje in preverjanje zakonite uporabe storitev portala, izvajanje podpore uporabniku in učinkovito komuniciranje z uporabniki, planiranje zalog in statistično obdelavo za trženjske namene, ki ne vključujejo profiliranja uporabnikov in neposrednega trženja.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov, vključno z informacijami o uporabnikih podatkov, pravicah posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov in podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov je na voljo v Politiki zasebnosti

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno nedelovanje E3 Trgovine, do katerega bi lahko prišlo zaradi različnih vzrokov.
Prodajalec se na svojih spletnih straneh po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilne in ažurne podatke. Kljub temu lahko pride pri vnosu podatkov do neželenih napak, ali pa se po vnosu posameznega izdelka lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo, preden jih prodajalec uspe ažurirati. Če prodajalec ugotovi, da so podatki na spletni strani pomotoma oziroma nehote napačni, si pridržuje pravico, da izdelka pod temi pogoji ne proda (očitna napaka). O tem bo prodajalec kupca obvestil, mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka. 

Prodajalec se trudi, da so slike izdelkov natančne, vendar vedno obstaja možnost barvnega ali drugačnega odstopanja, zato štejejo vse slike za simbolične, s klikom na posamezen izdelek se odprejo podrobnejše in natančne informacije o izdelku, njegovih lastnostih in nakupnih pogojih. 

POMOČ, INFORMACIJE IN PRITOŽBE 

Prodajalec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Za informacije ali pomoč lahko kupec kontaktira prodajalca na telefon 080 34 45 ali mu piše na naslov E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica oziroma eTrgovina@e3.si. Kupec lahko morebitno pritožbo oziroma reklamacijo vloži v pisni obliki, ter priloži morebitna dokazila, potrebna za presojo. Prodajalec vlogo obravnava in nanjo odgovori najkasneje v roku 8 dni. Če se stranka z odločitvijo prodajalca ne strinja, lahko vloži ugovor, na katerega bo prodajalec dokončno odgovoril v nadaljnjih 8 dneh po prejemu celotne dokumentacije. Prodajalec se zaveda specifičnosti potrošniških sporov, zato si prizadeva po svojih najboljših močeh za njihovo sporazumno rešitev.
V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015) prodajalec izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi nastal zaradi delovanja, uporabe in pogojev nakupa v spletni trgovini E 3.

Kupec lahko spore elektronskega poslovanja rešuje preko (SRPS).
Obrazec – Reklamacija

VI. KONČNE DOLOČBE

E 3, d.o.o. lahko te pogoje uporabe kadar koli spremeni, spremembe zavezujejo uporabnike spletnega mesta z dnem objave spremembe, zato uporabnikom priporočamo pogosto seznanitev z njihovo vsebino. Ti pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe spletne strani, portala ali spletne trgovine. Za optimizirano uporabo spletnih strani in portala se priporoča uporabo novejših različic spletnih brskalnikov. Dodatne informacije so na voljo na naslovu info@e3.si in na telefonski številki kontaktnega centra 080 34 45, informacije o obdelavi osebnih podatkov pa v Politiki zasebnosti
Veljavni pogoji uporabe se objavijo in so dostopni na spletnih straneh E 3, d.o.o. na povezavi www.e3.si in se uporabljajo od sprejema dalje do sprememb oziroma preklica.

E 3, d.o.o.
Datum zadnje spremembe: 11. 10. 2021
 

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra