Strateške stalnice | E3

Strateške stalnice

Poslanstvo

Poslanstvo družbe E 3, d.o.o. je prispevanje k razvoju trga z električno energijo in drugimi energenti doma in na tujem, skrb za okolje, uvajanje in realizacija projektov obnovljivih virov energije, učinkovita in okolju prijazna proizvodnja energije, razvoj širše družbe z osveščanjem in izobraževanjem javnosti in opozarjanjem na pomen porekla električne energije, ki jo kupujejo. Skrbimo za kontinuiteto zagotavljanja vse boljše kakovosti storitev za dosedanje in nove odjemalce.

Vizija

Vizija družbe je postati eden od vidnejših igralcev med slovenskimi trgovci z električno energijo in drugimi energenti, v tujini pa postati prepoznaven, majhen odziven partner z dobro ponudbo. Družba v okolju prepoznava sodobne izzive in priložnosti na energetskem področju. Vizija podjetja je vizija prihodnosti človeštva na našem planetu – ohranjati ekološko ravnovesje med dejavnostjo človeka, življenjem planeta in njegovih ekosistemov. E 3 d.o.o. kot gospodarska družba skrbi, da so njene aktivnosti ekonomsko učinkovite in donosne. Cilje družba dosega z visoko izobraženimi kadri z znanjem in izkušnjami, ki jim vizija E 3, d.o.o. pomeni izziv in razumevanje lastne prihodnosti.

Vrednote

  • skrb za okolje
  • sodelovanje
  • inovativnost
  • izobraževanje in usposabljanje
  • podjetništvo
  • zadovoljstvo odjemalcev

Družbena odgovornost

V družbi E 3, d.o.o. se zavedamo, da je poleg poslovne uspešnosti podjetja, pomemben tudi odnos do okolja v katerem delujemo, zato širimo načela družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem in družbenem okolju. Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, za gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin ter drugih naravnih virov. 
Verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji tudi na ekonomski racionalnosti, uravnoteženemu razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje. 
Družbena odgovornost je tudi naša konkurenčna prednost, saj s pozitivnim odnosom do vseh deležnikov gradimo ugled in nadaljnji razvoj družbe. S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne humanitarne, kulturne, izobraževalne, športne in ostale projekte v okolju kjer delujemo. Pogosto se pridružimo humanitarnim akcijam, dobrodelne aktivnosti pa razvijamo tudi sami. 

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino