E3 Zeleni | E3

  • Samo obnovljivi viri energije**
  • Brez vezave
  • Popust za elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)**
  • Popust na porabo nad 20kWh PDP**
  • Obračun upošteva ukrepe Vlade RS*

Zavestno. Zavzeto. Zmerno!

Paket za vas, ki zavzeto skrbite za prihodnost, zato izbirate obnovljive vire energije. Vaši aparati so varčni, vaša poraba zmerna, vaš račun zelen.


cena energije v €/kWh za 10 % / 90 % porabljenih količin*:

VT: 0,16995 / 0,11800

MT: 0,14295 / 0,08200

ET: 0,15995 / 0,09800


Informativni izračun

Opis paketa E3 Zeleni

Zakaj bi vsakič znova razmišljali o virih energije v gospodinjstvih, kjer ves čas ravnate prijazno do okolja?   

Ni treba!

Odjemalci električne energije, ki ste se že opremili z varčnimi in okolju prijaznimi električnimi napravami in aparati, za okolje storite še več, če se vaše plačilo električne energije nanaša na obnovljive vire energije. Z izbiro paketa E3 Zeleni aktivno vplivate na povečevanje količine okolju prijazne energije v omrežju.

Prodajni pogoji – paket E3 Zeleni

Paket E3 Zeleni je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za ekološko osveščene odjemalce, ki poleg zanesljive oskrbe z električno energijo aktivno skrbijo za okolje.

** Paket E3 Zeleni vključuje oskrbo z električno energijo, pridobljeno v celoti iz okolju prijaznih, obnovljivih virov.

Paket E3 Zeleni odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa E3 Zeleni velja, da je odjemalec uvrščen v paket E3 Preprosti, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 Zeleni

  brez DDV z 22 % DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,16995 0,20734
MT 0,14295 0,17440
ET 0,15995 0,19514

 

  brez DDV z 22 % DDV
Zamejene uredbene cene v EUR/kWh VT 0,11800 0,14396
MT 0,08200 0,10004
ET 0,09800 0,11956

 

V skladu s sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023), se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije po zamejenih uredbenih cenah, preostanek 10 % porabe pa po pogodbenih cenah.

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino