E3 Zeleni | E3

Paketa trenutno ni mogoče naročiti.
Obračun upošteva ukrepe Vlade RS.

 

  • Samo obnovljivi viri energije**
  • Brez vezave
  • Popust za elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)**
  • Popust na porabo nad 20kWh PDP**

Zavestno. Zavzeto. Zmerno!

Paket električne energije za vas, ki zavzeto skrbite za prihodnost, zato izbirate obnovljive vire energije. Vaši aparati so varčni, vaša poraba zmerna, vaš račun zelen.


cena energije v €/kWh

VT: 0,15788

MT: 0,09484

ET: 0,14287


Informativni izračun

Opis paketa E3 Zeleni

Zakaj bi vsakič znova razmišljali o virih energije v gospodinjstvih, kjer ves čas ravnate prijazno do okolja?   

Ni treba!

Odjemalci električne energije, ki ste se že opremili z varčnimi in okolju prijaznimi električnimi napravami in aparati, za okolje storite še več, če se vaše plačilo električne energije nanaša na obnovljive vire energije. Z izbiro paketa E3 Zeleni aktivno vplivate na povečevanje količine okolju prijazne energije v omrežju.

Prodajni pogoji – paket E3 Zeleni

Paket E3 Zeleni je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za ekološko osveščene odjemalce, ki poleg zanesljive oskrbe z električno energijo aktivno skrbijo za okolje.

** Paket E3 Zeleni vključuje oskrbo z električno energijo, pridobljeno v celoti iz okolju prijaznih, obnovljivih virov.

Paket E3 Zeleni odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa E3 Zeleni velja, da je odjemalec uvrščen v paket E3 Preprosti, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 Zeleni

  brez DDV z 22% DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,15788 0,19261
MT 0,09484 0,11570
ET 0,14287 0,17430

 

 

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra