Elektrika | E3

Oskrba z električno energijo

Električna energija ima tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju pomembno vlogo, je nepogrešljiva dobrina v našem vsakdanjiku. Želimo vam zagotoviti konkurenčne in stabilne cene. Pri tem ne bomo pozabili niti na pomembnost zmanjševanja onesnaževanja in obremenitve okolja.

Ponudba

Ponujamo vam več različnih paketov.v redni ponudbi, občasno pa tudi v akcijski in/ali posebni ponudbi.

Paket si izberete v skladu s splošnimi in prodajnimi pogoji za izbrani paket tako, da tukaj izberete paket po svoji meri, sledite korakom in oddate naročilo. Pri izbiri paketa si lahko pomagate z informativnim izračunom.

Novost v ponudbi za gospodinjske odjemalce predstavlja pogodba z dinamičnimi cenami, ki temelji na modelih, ki so prilagojeni specifičnim potrebam kupca. 
Takšno pogodbo lahko sklene gospodinjski odjemalec, ki ima:

 • merilno mesto opremljeno s števcem, ki je vključen v sistem naprednega merjenja;
 • izpolnjene tehnične pogoje pridobivanje 15-minutnih merilnih podatkov.

Pogodbo je mogoče skleniti po predhodnem individualnem posvetovanju. Takšna pogodba predstavlja za gospodinjskega odjemalca višje tveganje kot pogodba s fiksnimi cenami, še posebej takrat, ko se razmere na trgu hitro spreminjajo.
 

Račun za električno energijo

Mesečni račun vsebuje več elementov, ne le zneska za električno energijo.

Kaj vse vsebuje račun za električno energijo?

 • poraba električne energije: VT in MT ali ET (akontacija ali obračun dejanske porabe) – ceno določa dobavitelj
 • storitve – ceno določa dobavitelj (nekateri paketi ga ne vsebujejo)
 • obračunska moč in omrežnina – določa Agencija za energijo
 • prispevki – določa Vlada RS
  • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE; 16. člen ZSROVE)

  • prispevek za energetsko učinkovitost (URE; 8.člen ZURE)

  • prispevek za operaterja trga

 • trošarina – določa Vlada RS
 • davek na dodano vrednost (DDV) – določa Vlada RS.

Proizvodni viri 2022

Minimalni standardi kakovosti oskrbe za neprekinjenost

 od 1. 1. 2016 

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrsta izvoda RTP / RP na SN  Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

minut / leto

Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

Število vseh kratkotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

VN         1
    podeželski 450  6  28
SN    neposredno  mešani 150  5  18
    mestni 150  4  10
    podeželski 950  16  35
NN   posredno   mešani  350  10  22
     mestni 350  8  13

Vir: www.SODO.si

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino