E3 PREPROSTI

Po porabi. Po pavšalu. Po pravi ceni!  

Paket za vas, ki ne želite nič drugega kot električno energijo, ki jo plačujete po porabi ali po pavšalu, najraje kar s položnico, ki jo prejmete po pošti. Upravljajte z elektriko tako, kot ste vajeni.  

cena energije v €/kWh
VT: 0,06995
MT: 0,04397
ET: 0,06599
  • Samo električna energija
  • Račun po pošti
  • Brez vezave
  • Brez stroška podpornih storitev
  • Neodvisen od obračunske moči
  • Plačilo po porabi ali pavšalu
  • Združen račun**
  • Popust za elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)**
Opis paketa »E3 PREPROSTI«

Zakaj bi se s spremembami obremenjevali tisti, ki vam ustreza dosedanji način zaračunavanja električne energije?

Ni treba!

Za razliko od drugih ponudnikov E 3 s spremembami v ponudbi ne namerava obremenjevati odjemalcev, ki ste že zdavnaj uravnali lastno porabo z lastnimi zmožnostmi in vam dosedanji način zaračunavanja električne energije po porabi ali pavšalu najbolj ustreza. Vsi dosedanji odjemalci osnovnih storitev boste odslej preprosto v paketu E3 PREPROSTI. Seveda se lahko kadarkoli odločite tudi za spremembo paketa.

Prodajni pogoji – paket »E3 PREPROSTI«

Paket »E3 PREPROSTI« je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za odjemalce, ki preprosto želijo zanesljivo oskrbo z električno energijo, s čim manj spremembami in brez dodatnih pogojev.

Paket »E3 PREPROSTI« odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa »E3 PREPROSTI« velja, da je odjemalec uvrščen v drugo vrsto oskrbe dobavitelja, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik - paket »E3 PREPROSTI«
VT MT ET
Cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,06995 0,04397 0,06599
z 22 % DDV 0,08534 0,05364 0,08051

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

 

*Za obstoječe odjemalce paketov »MALI«, »SREDNJI«, »VELIKI« in »VELIKI PLUS« začnejo ti pogoji in cenik veljati z dnem 1. 12. 2015, s tem datumom zanje prenehajo veljati Prodajni pogoji in cenik – paketi »MALI«, »SREDNJI«, »VELIKI« in »VELIKI PLUS«, v veljavi od 22. marca 2014.

Pristopni obrazec

Naročam paket

E3 PREPROSTI

Podatki pogodbenika*

*je plačnik in lastnik merilnega mesta oz. ima pooblastilo lastnika
in
in
in

Podatki merilnega mesta

Merilno mesto 1
in

Želim postati imetnik paketa "E3 PREPROSTI":

Prebral / Prebrala sem in sprejemam Splošne pogoje za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo in prodajne pogoje izbranega paketa.

Seznanjen/a sem s pravicami, ki jih imam kot potrošnik.

Strinjam se, da E 3 vpisane osebne podatke  uporabi za kontaktiranje, pripravo in posredovanje predloga pogodbe o oskrbi z električno energijo in obrazca za direktno bremenitev na moj elektronski naslov ter jih obdeluje za namene, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, statistike in v okviru lastnih trženjskih aktivnosti, do pisnega preklica.

 

Pripni datoteko