E3 NAPREDNI

Načrtovano. Namensko. Nadzorovano!

Paket za vas, ki najraje sami nadzirate in sporočate svojo porabo in preverjate podatke. Prisegate na elektronsko poslovanje in dvotarifno merjenje električne energije.

cena energije v €/kWh
VT: 0,10151
MT: 0,01009
ET: Ni v paketu
  • Elektronsko poslovanje*
  • Dvotarifno merjenje*
  • Brez vezave
  • Brez stroška podpornih storitev
  • Neodvisen od obračunske moči
  • Plačilo po porabi (priporočeno) ali pavšalu
  • Nadzor nad porabo**
  • Združen račun**
  • Popust na porabo nad 20 kWh PDP **
Opis paketa »E3 NAPREDNI«

Zakaj bi se z mesečnimi pregledi podatkov natisnjenih na papir obremenjevali v gospodinjstvih, kjer imate možnost elektronskega vpogleda v podatke za daljše časovno obdobje?

Ni treba!

Odjemalci, ki uporabljate elektronske komunikacije, lahko podatke o svoji porabi spremljate in javljate sami, račun pa prejemate v elektronski obliki. Svoja ravnanja z električnimi napravami in varčevanje z energijo prilagajate glede na podatke, ki jih lahko tudi sami analizirate. Paket E3 NAPREDNI je neodvisen od obračunske moči ter vam omogoča lastni nadzor porabe in računov.

Prodajni pogoji – paket »E3 NAPREDNI«

Paket »E3 NAPREDNI« je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, namenjen tehnološko osveščenim odjemalcem, ki se aktivno ukvarjajo z optimizacijo časa in denarja pri oskrbi z električno energijo.

* Pogoj za izbiro in koriščenje ugodnosti paketa »E3 NAPREDNI« je dvotarifno merjenje in elektronsko poslovanje z dobaviteljem. To pomeni, da odjemalec prejema izključno e-račun za električno energijo ali račun v elektronski obliki (e-naslov), ter upravlja svojo porabo in jo spremlja na portalu dobavitelja. Vsa ostala obvestila bo dobavitelj posredoval odjemalcu praviloma v elektronski obliki na odjemalčev e-poštni naslov ali na drug dogovorjen način (npr. SMS), oziroma bodo odjemalcu dostopna na portalu ali spletni strani dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Paket »E3 NAPREDNI« odjemalec izbere z izpolnitvijo elektronske vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

V kolikor odjemalec ne izpolnjuje pogojev paketa »E3 NAPREDNI« (npr. zaradi spremembe načina merjenja, neuporabe portala, nemožnosti dostave e-pošte…), bo dobavitelj z njim vzpostavil stik, in v kolikor ostajajo pogoji paketa neizpolnjeni, ga uvrstil v paket »E3 PREPROSTI« z veljavnostjo od trenutka neizpolnjevanja pogojev dalje, upoštevaje določila SP, ki se nanašajo na spremembo vrste oskrbe.

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa »E3 NAPREDNI« velja, da je odjemalec uvrščen v paket »E3 PREPROSTI«, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik - paket »E3 NAPREDNI«
VT MT ET
Cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,10151 0,01009 0,00000
z 22 % DDV 0,12384 0,01231 0,00000

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo, za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT.

Pristopni obrazec

Naročam paket

E3 NAPREDNI

Podatki portala Moj E3

Prijavite se v portal MOJ E3.
Če uporabniškega imena še nimate, ga lahko ustvarite na tej povezavi.
Za uspešno oddajo obrazca je potrebno zaključiti postopek registracije.