Novogradnja

Kako poteka postopek priključitve na distribucijsko omrežje?

Podrobne informacije vseh postopkih priključevanja na elektroenergetsko omrežje so dostopne na spletni strani Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO d.o.o. Informacije lahko dobite tudi pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

Kaj je soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje se izdaja po upravnem postopku in določa pogoje priključevanja novega ali obstoječega objekta na distribucijsko omrežje. Več informacije je dostopnih spletni strani Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO d.o.o. ali pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

V katerih primerih potrebujem soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje potrebujete, če se spremenijo osnovni parametri priključka, za katerega je bilo soglasje izdano, predvsem, če se spremenijo:

  • priključna moč
  • tehnične značilnosti objektov in naprav
  • skupina končnih odjemalcev

Paziti morate tudi na veljavnost izdanega soglasja.