Reševanje pritožb | E3

Reševanje pritožb

E 3, d.o.o. kot dobavitelj električne energije svojim odjemalcem v skladu z dobrimi poslovnimi običaji zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo vprašanj, pritožb, reklamacij in drugih vlog. Prizadevali si bomo, da na vaše pritožbe in vprašanja vedno odgovorimo v najkrajšem možnem času. Vašo vlogo bomo obravnavali odgovorno in nepristransko.

Zavezujemo se k varovanju zasebnih podatkov in ostalih podatkov, ki nam jih boste posredovali.

Postopek reševanja pritožb

Pritožbe sprejemamo samo v pisni obliki. Posredujete nam jih lahko:

  • po navadni pošti na naslov Prvomajska ulica 21, Nova Gorica
  • po elektronski pošti na elektronski naslov info@e3.si (»skeniran« in podpisan dokument v pdf obliki)
  • osebno v eni izmed naših informacijskih pisarn.

Informacijske pisarne družbe E 3, d.o.o. se nahajajo v:

  • Novi Gorici, Prvomajska ulica 21
  • Kopru, ulica 15. maja 15
  • Sežani, Partizanska cesta 47
  • Tolminu, Poljubinj 100

V vaši pritožbi ali vlogi navedite vaše osebne podatke, naslov, podatke o merilnem mestu in razlog pritožbe. V pomoč smo pripravili namenski obrazec, ki je na voljo tudi v naših informacijskih pisarnah.

Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovorili najkasneje v roku 8 (osmih) dni. Več informacij o načinu in postopku reševanja pritožb najdete v Pravilniku o obravnavanju vprašanj in pritožb odjemalcev električne energije

Če se odjemalec, ki je potrošnik, ne strinja z dokončno odločitvijo dobavitelja, lahko poda pobudo za začetek postopka pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) - imenovano osebo: Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o., Prvomajska 23, 5000 Nova Gorica, telefon: 05/300 14 00, elektronski naslov: info@devetak.si, spletni naslov: http://www.devetak.si/sl/irps, kjer lahko tudi pridobi podrobnejše informacije v zvezi s postopki IRPS.

Poročila o rešenih pritožbah

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra