Zamenjava dobavitelja

Kako lahko postanem E 3jev odjemalec električne energije?
 1. Izpolnite obrazec Naročilo, ki vsebuje vse podatke, ki jih potrebujemo za pripravo nove pogodbe o oskrbi z električno energijo. Pri izpolnjevanju vam bo v pomoč zadnji račun za električno energijo.
 2. S podpisom pogodbe nas pooblastite, da pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju uredimo celoten postopek zamenjave dobavitelja:
  • oddali bomo vlogo za zamenjavo dobavitelja;
  • po predhodnem dogovoru bomo uredili odpoved obstoječe pogodbe;
  • v sodelovanju z lokalnim elektrodistribucijskim podjetjem pridobili odbirek števca (priprava končnega obračuna obveznosti z obstoječim dobaviteljem in vzpostavitev začetnega števčnega stanja);
 3. lokalnemu distribucijskemu podjetju morate omogočiti odbiranje števca, v kolikor imate merilno mesto nedostopno.

Zamenjava dobavitelja je brezplačna. Sprememba dobavitelja se izvede prvi dan v koledarskem mesecu, če je bila do 10. v predhodnem  mesecu podana pravilna in popolna zahteva.

Dobavitelj električne energije me je obvestil, da mi je lokalno elektrodistribucijsko podjetje zavrnilo zamenjavo dobavitelja. Zakaj je bila moja prošnja zavrnjena?

Zamenjava dobavitelja je najpogosteje zavrnjena, če:

 • lokalno elektrodistribucijsko podjetje ne more pridobiti odbirka števca;
 • če se podatki v pogodbi ne ujemajo z evidencami sistemskega operaterja.

Za zamenjavo dobavitelja je treba odpraviti razloge zavrnitve in se ponovno dogovoriti o načinu in roku ponovnega postopka.

Koliko znašajo stroški zamenjave dobavitelja?

Zamenjava dobavitelja je brezplačna.

Kako lahko najbolj enostavno primerjam različne ponudbe?

Dobavitelji, ki izpolnjujejo pogoje in želijo prodajati električno energijo končnim odjemalcem objavljajo svoje ponudbe na spletni strani Agencije za energijo v spletni aplikaciji primerjalnik ponudb. Vsakega dobavitelja pa lahko kontaktirate tudi neposredno in pridobite dodatna pojasnila.

Ali se kakovost dobavljene električne energije med različnimi ponudniki razlikuje?

Ne, dobavitelj ne more vplivati na kakovosti električne energije.