Prodajni zastopniki

Ali ima podjetje E 3 svoje prodajne zastopnike?

Podjetje E 3 na področju osebne prodaje sodeluje s pogodbenim partnerjem.

Z namenom, da naše storitve predstavimo podrobneje in prilagojeno posameznemu gospodinjstvu, sodelujemo s prodajnimi zastopniki, ki vas obiščejo na domu. Prepoznate jih po značilni identifikacijski znački, na kateri je fotografija prodajnega zastopnika/-ce, ime in priimek ter naziv pogodbenega podjetja.

Kakšen je način dela prodajnih zastopnikov?

Naši prodajni zastopniki imajo jasna navodila, kako delovati pri osebni prodaji:

  • nositi morajo identifikacijsko značko,
  • do uporabnikov oziroma potencialnih odjemalcev morajo nastopati korektno, profesionalno, skladno z etičnimi standardi,
  • novi prodajni zastopniki začnejo z delom v sodelovanju z mentorjem,
  • za vse prodajne zastopnike je obvezno redno usposabljanje,
  • pri svojem delu morajo upoštevati usmeritve, ki jih povzema interni dokument »Pravilnik poslovanja, navodila in protokoli«,
  • zelo dobro morajo poznati našo ponudbo in podjetje,
  • ob podpisu pogodbe mora zastopnik izročiti stranki: kopijo podpisane pogodbe in prodajne pogoje s cenikom za izbrani paket oskrbe z električno energijo ter Splošne pogoje za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo,
  • v kolikor odjemalci dvomijo o istovetnosti, lahko identiteto zastopnika preverijo prek telefonske številke našega kontaktnega centra 080 34 45.

Vsakršno kršitev dogovora in standardov sankcioniramo s takojšnjo prekinitvijo pogodbe o zastopanju.

Kako lahko prepoznam prodajnega zastopnika E 3?

Prodajni zastopnik se mora predstaviti z identifikacijsko kartico.

 

Identiteto posameznega prodajnega zastopnika lahko preverite tudi prek telefonske številke našega kontaktnega centra 080 34 45.