Storitve - podjetja | E3

Storitve

Storitve predstavljajo dopolnitev in nadgradnjo osnovne ponudbe, s katerimi svojim odjemalcem omogočamo dodatne ugodnosti in višjo stopnjo optimizacije ravnanja z energijo.

eRačun

Dobavitelj omogoča svojim odjemalcem prejemanje računa v elektronski obliki, in sicer na e-naslov, v spletno banko ali v bizBox (omrežje ZZI).

Obračun na zahtevo odjemalca

Dobavitelj bo med obračunskim obdobjem na zahtevo odjemalca izdelal obračun. Odjemalec lahko od 1. (prvega) do 15. (petnajstega) dne v mesecu, v primeru direktne bremenitve pa do 5. (petega) dne v mesecu sporoči dobavitelju odčitek s števca za posamezno merilno mesto. Če je 15. dan v mesecu praznik ali dela prost dan, se upošteva odčitke, sporočene najkasneje na zadnji delovni dan pred tem. Na podlagi tako sporočenega odčitka bo dobavitelj odjemalcu izstavil račun. Dobavitelj ne bo upošteval odčitka, ki bo sporočen po zgoraj omenjenem roku. Storitev se zaračuna na izstavljenem računu za dobavo električne energije. Izdelava obračuna je brezplačna, če odjemalec odda odčitek s števca preko portala MOJ E3 ali z uporabo storitve SMS števčno stanje.

Prepis računa

Dobavitelj na podlagi odjemalčeve zahteve izdela prepis originalnega računa. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Opomin

Dobavitelj odjemalcu v primeru nepravočasnega plačila obveznosti izstavi pisni opomin. Stroške (izdelava in pošiljanje) opomina bo dobavitelj zaračunal na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Izpis prometne kartice ali odprtih postavk

Dobavitelj na podlagi odjemalčeve zahteve izdela izpis prometne kartice ali odprtih postavk. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Premija za odstopanja - samooskrba

Namenjena je pokrivanju stroškov, ki nastanejo v okviru samooskrbe zaradi uravnavanja nepredvidljivega odjema in oddaje električne energije odjemalca v omrežje.

Obveščanje

Na računu za električno energijo so zbrane vse ključne informacije in so vsakemu odjemalcu vedno pri roki. Poleg stalno prisotnih informacij vsebuje račun še aktualna obvestila.

Proizvodni viri 2023

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino