Odkup | E3

Odkup

Ste lastnik male elektrarne in še nimate sklenjene pogodbe za prodajo električne energije? Izpolnite naročilo ponudbe za odkup električne energije. Pripravili vam bomo ponudbo, s katero vam želimo olajšati upravljanje vaše investicije. Skupaj lahko bolje poskrbimo za naše okolje in prihodnost.

Razmišljate o investiciji v lastno malo elektrarno?

Proizvodnja električne energije in njena oddaja v javno elektroenergetsko omrežje je proces, ki mora razen tehničnim zakonitostim zadostiti tudi pravnim in finančnim zahtevam. Zato vam v nadaljevanju kot pomoč pri odločitvah za gradnjo proizvodnih virov in pri uveljavljanju pravic ter izpolnjevanju obveznosti podajamo kratek pregled pravnih in finančnih določil.

Skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C, Ur.l. RS št.: 70/2008) od 1. 1. 2009 odkupa električne energije iz proizvodnih naprav iz obnovljivih virov (OVE) ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) ne zagotavljajo več sistemski operaterji, na katerih omrežje so priklopljene elektrarne, temveč to izvaja Borzen, organizator trga z električno energije, d.o.o. – Center za podpore.

Za pridobitev podpor za proizvedeno električno energijo mora lastnik proizvodne naprave oz. upravljavec od Javne agencije RS za energijo, predhodno pridobiti deklaracijo o proizvodni napravi, s katero se potrjuje, da elektrarna izpolnjuje pogoje predpisane za SPTE ali proizvodnjo električne energije iz OVE in da je upravičena do prejema potrdila o izvoru električne energije. V kolikor elektrarna izpolnjuje še nekatere dodatne kriterije, zlasti glede starosti (OVE do 15 let, SPTE do 10 let) pridobi še odločbo o dodelitvi podpore.

Shema podpor razlikuje dve vrsti podpor:

  1. Zagotovljen odkup po kateri Center za podpore prevzema proizvedeno električno energijo in jo plačuje po ceni, ki je določena v odločbi. Zagotovljen odkup je soroden t.i. »obveznemu odkupu« po prejšnjem sistemu premij.
  2. Obratovalna podpora po kateri ima proizvajalec sklenjeno odprto pogodbo z dobaviteljem električne energije (tržna pogodba za prodajo električne energije), Centru za podpore pa izstavlja enoten račun po ceni za zagotovljen odkup.

Naročilo ponudbe za odkup električne energije

Kontaktni podatki:

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino