Kogeneracija | E3

Kogeneracija

Ta način proizvodnje postaja zaradi visokih izkoristkov in državne podpore pri prodaji proizvedene električne energije, vse bolj pomemben način energetske proizvodnje. Imamo pet kogeneracij, ki za energent uporabljajo zemeljski plin. Pri izgorevanju v motorju (motor z notranjim izgorevanjem ali plinska turbina) se notranja energija goriva pretvori v mehansko energijo, ki poganja sinhronski generator in v toploto. SPTE naprava je zelo podobna dieselskemu agregatu. Glavna razlika je sistem za izkoriščanje »odpadne« toplote. Ta se uporabi za proizvodnjo koristne toplote, največkrat za ogrevanje.

Za vzdrževanje in upravljanje s SPTE napravami, kotli in toplo/vroče vodnimi sistemi imamo skupino usposobljenih strojnikov, z vsemi potrebnimi izpiti. Našim odjemalcem želimo zagotavljati zanesljivo oskrbo s toploto in varno obratovanje strojev. Naša dežurna servisna služba je na voljo 24/365.

Komu je storitev namenjena, kaj vključuje in katere prednosti prinaša?

Ciljni uporabniki, pri katerih je kogeneracija najbolj smiselna:

 • veliki in mali industrijski obrati
 • zdravstvene ustanove
 • javno izobraževalni zavodi
 • trgovski in športni centri
 • naravni parki in planinske koče
 • odročne kmetije
 • poslovni prostori ter
 • navadna stanovanjska poslopja (hiše, bloki).

Na podlagi dolgoletnih izkušenj z napravami SPTE, za so proizvodnjo toplote in elektrike, nudimo storitev »SPTE na ključ«, ki zajema:

 • tehnično svetovanje
 • oceno izvedljivosti
 • študijo izvedljivosti
 • investicijsko dokumentacijo
 • projektno dokumentacijo
 • vzdrževanje
 • daljinsko upravljanje in monitoring.

Prednosti sistema kogeneracije

 • V primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije je sočasna izraba zemeljskega plina za pridobivanje toplotne in električne energije energetsko izredno učinkovita.
 • Celotni izkoristek soproizvodnih sistemov je od 80 do 90 odstotkov. Tako tudi zmanjšujemo emisije ogljikovega dioksida (CO2) v ozračje.
 • SPTE na zemeljski plin omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe za od 20 do 30 odstotkov.
 • SPTE na zemeljski plin uporabnika udobno in zanesljivo oskrbuje s toplotno in električno energijo.

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino