Res veste, kaj vse je na računu za elektriko? Naj vam pomagamo! | E3

Res veste, kaj vse je na računu za elektriko? Naj vam pomagamo!

18. 04. 2019

Res veste, kaj vse je na računu za elektriko? Naj vam pomagamo!

Ste se že kdaj poglobili v račun za elektriko in preverili, kaj vse z računa za elektriko sploh lahko razberete? Razumevanje računa je ključno, če želite imeti nadzor na porabo elektrike v vašem gospodinjstvu. Porabo lahko prilagajate kar sproti in posledično prispevate tudi k nižjemu računu.

Namig: na koncu tega zapisa vas čaka tudi nekaj nasvetov o tem, na katere dele računa lahko sami vplivate!

Kaj vse je torej na računu za elektriko?

Razčlenitev računa za elektriko

Za lažje razumevanje lahko račun za elektriko razdelimo na več sklopov podatkov, ki so:

 • podatki o računu,
 • podatki o naslovniku in plačniku,
 • podatki o merilnem mestu in
 • specifikacija računa.

Računi se med seboj lahko razlikujejo glede na način obračuna. Mesečni račun za elektriko lahko vključuje dejansko porabo ali predvideno dobavo električne energije (po pavšalu).

 1. Račun za dejansko porabljeno energijo je mogoč, če imate števec z daljinskim odčitavanjem ali pa dobavitelju v začetku meseca sporočate števčno stanje.
 2. V primeru računa za predvideno porabo energije oziroma akontacije se izračuna povprečna dnevna poraba (PDP) na osnovi porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno 12 mesecev). PDP se vsak mesec pomnoži s številom dni v mesecu, rezultat pa je osnova za mesečni račun.

Enkrat letno se opravi tudi letni obračun. Na osnovi odčitka števca, ki ga naredi pooblaščena oseba distributerja, se plačila po predvideni porabi v zadnjih 12 mesecih uskladijo z dejansko porabo. Kaj to pomeni v praksi? Nedvomno smo vsi bolj veseli preplačila, kjer je bilo vsak mesec plačano več, kot je znašala dejanska poraba. Nasprotno je bila v primeru doplačila poraba višja od predvidene, zato vas bo čakal višji račun. Običajno preplačilo tudi pomeni, da se je naša poraba v zadnjih 12 mesecih zmanjšala v primerjavi s predhodnim obdobjem. Nasprotno se je v primeru doplačila naša poraba elektrike povečala. V primeru preplačila smo torej bili bolj varčni, v primeru doplačila pa bolj potratni.

Podatki o računu in podatki o naslovniku

V zgornjem desnem kotu računa lahko najdete vse podatke o računu. To so na primer številka računa, rok plačila, TRR in BIC/SWIFT koda izdajatelja računa ter referenca, ki jo izdajatelj potrebuje pri evidentiranju plačila. Prav tako lahko tu najdete podatke, na katero obračunsko obdobje se račun nanaša in ali elektriko plačujete glede na dejansko porabo ali akontacije.

Naslednji element računa so podatki o naslovniku in plačniku, ki sta lahko isti ali različni osebi. Naslovnika lahko razberete iz zgornje leve strani (ime, priimek in naslov osebe). Na desni strani, pod podatki o računu, pa so navedene informacije o odgovorni osebi za plačilo računa (bodisi je to lastnik ali pooblaščena oseba).

Podatki o merilnem mestu in pogodbenem razmerju

Pred tabelarnim prikazom stroškov so na računu za elektriko navedeni podatki o merilnem mestu. Prikaz podatkov se nekoliko razlikuje na računih za predvideno in dejansko porabo, vendar pa na obeh lahko najdete naslednje podatke:

 • številko in naslov merilnega mesta,
 • informacijo o pogodbenem razmerju (paket in številka pogodbe),
 • podatke o odjemni skupini (napetostni nivo in vrsta odjema),
 • številko števca, obračunsko moč in varovalko.

Razdelitev stroškov na računu

Zadnji, najobsežnejši del, zajema štiri sklope stroškovnih postavk, ki so prikazani v tabeli: omrežnina, energija, prispevki in DDV.

Dajmo te stroške kar razložiti, da bomo kasneje vedeli, katere lahko tudi znižamo.

Nekateri izmed elementov računa vedno ostanejo enaki, ne glede na dobavitelja energije. Eden takih je omrežnina, ki jo določa Agencija za energijo. Vsak odjemalec mora plačati za distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-prodajnega mesta. Poleg omrežnine so v ta del vključen tudi dodatki k omrežnini, ki jih določa Vlada RS in prav tako vedno ostajajo nespremenjeni.

V naslednjem sklopu, energija, je navedena (predvidena) poraba električne energije in njena cena. Ceno elektrike določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji, manjši ali enotni tarifi - odvisno od tega, kateri paket oskrbe z energijo je odjemalec izbral in za kateri način merjenja se je odločil. Več o izbiri paketa in ceni pa malce nižje.

Najprej pa še tretji del tabele - tu so prikazani prispevki in ostale dajatve. Določa jih Vlada RS, sem pa spadajo:

 • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije,
 • prispevek za energetsko učinkovitost,
 • prispevek za delovanje operaterja trga in
 • trošarina (oblika davka na porabo, ki posebej obdavčuje določene izdelke, med katerimi je tudi električna energija).

Vemo, precej podatkov. Zato samo še tole: seštevek zneskov za omrežnino, energijo, prispevke in ostale dajatve predstavlja osnovo za obračun davka na dodano vrednost. DDV za vse postavke na računu za električno energijo znaša trenutno 22 % na porabo, podatek o tem pa najdete v zadnjem delu računa za dejansko porabo ter na letnem obračunu.

Na katere dele računa lahko vplivate?

Zdaj ste na vrsti vi in vaš nadzor nad porabo energije. Vas zanima, na katere dele računa lahko sami vplivate in tako znižate končni račun?

Kot ste videli, je račun za elektriko sestavljen iz različnih postavk. Nekatere izmed teh določa vaš dobavitelj elektrike in nanje lahko vplivate s svojo porabo energije in ravnanjem z električnimi napravami. Ob spremembi dobavitelja se spremeni le postavka energije, ostali elementi računa pa ostanejo enaki.

Znesek na računu za elektriko je namreč odvisen tudi od vašega življenjskega sloga in navad. Kako? Tako da izberete pravi paket električne energije, kjer se cena pravzaprav prilagodi vašim navadam pri uporabi elektrike.

Omrežnina, dodatki k omrežnini, trošarina, prispevki po Energetskem zakonu in davek na dodano vrednost - to pa so postavke, ki bi jih pač morali plačati tudi, če v določenem obračunskem obdobju ne bi porabili nič elektrike. To vam namreč omogoča, da imate električno energijo vedno na voljo.

Upamo, da smo pripomogli, da račun za elektriko ni več neznanka, ampak ga boste sedaj razumeli veliko bolje.

Prijava na E-novice

Privolitve

Prosimo izberite, katere vrste obvestil želite prejemati.

E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica (kontakt DPO: dpo@e3.si) bo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja in do preklica uporabil za namen pošiljanja naših ponudb in aktivnosti. Če se odločite, da vam pošiljamo vam prilagojene novice, bomo vaše podatke, ki jih pridobimo med našim sodelovanjem, uporabili za namen neposrednega trženja na podlagi profiliranja oz. segmentiranja. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavite preko povezave v prejetem e-sporočilu. Podrobneje si o obdelavi za ta namen lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.

Mailchimp uporabljamo kot tržno platformo. S klikom na Naroči se strinjate, da bodo vaši osebni podatki preneseni v Mailchimp. Več o politiki zasebnosti Mailchimpa si preberite tukaj.