Spremembe v računu za električno energijo

torek, 24. marec 2020

Gospodinjski in mali poslovni odjemalci bodo v obdobju od 1. marca do 31. maja 2020 prejemali nižje račune za električno energijo, ki bodo usklajeni s sprejetimi ukrepi za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

V skladu z Odlokom o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije, ki ga je sprejela vlada, so gospodinjski in mali poslovni odjemalci v tem obdobju oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
Na računu podjetja E 3 bo to razvidno iz postavke »Prispevek OVE+SPTE«, kjer bo znesek enak 0,00 EUR.
Agencija za energijo pa je z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine za gospodinjske in male poslovne odjemalce – tarifna postavka oz. cena za obračunsko moč v navedenem obdobju znaša 0,00 EUR/kW.
Zaradi navedenih ukrepov se bo povprečnemu slovenskemu gospodinjskemu odjemalcu, ki ima enega izmed naših paketov, znesek na računu (ob predpostavki enake porabe) zmanjšal za 20 – 25 %.

Skupni znesek prihranka za posamezno merilno mesto pa je odvisen od obračunske moči, pri čemer velja v izračunu upoštevati prihranek v višini 1,81 €/kW mesečno za gospodinjske in 2,12 €/kW mesečno za male poslovne odjemalce.

Navedene spremembe so v informativni izračun vključene.

Računi podjetja E 3, d.o.o bodo predvidoma izdani po nespremenjeni dinamiki. Gospodinjski odjemalci lahko prve račune z nižjimi zneski pričakujejo v zadnjih dneh meseca marca oziroma v prvih dneh meseca aprila 2020.