Pogodbeno razmerje

V katerih primerih moram podpisati novo pogodbo o dobavi električne energije?

Običajno se nova pogodba o dobavi električne energije podpiše v primeru priklopa novega merilnega mesta ali drugih sprememb na merilnem mestu.

Z obstoječim dobaviteljem nimam sklenjene pogodbe o dobavi električne energije. Kaj moram storiti, če se odločim za spremembo paketa ali če želim odstopiti od pogodbe?

Vsi odjemalci, ki so 1. 7. 2007 že bili priključeni na distribucijsko omrežje imajo pogodbo o dobavi električne energije za nedoločen čas. Tisti odjemalci, ki zamenjajo dobavitelja električne energije, podpišejo novo pogodbo z novim dobaviteljem. Če želite v okviru naše ponudbe le zamenjati paket, izpolnite obrazec Naročilo, ki postane aneks k obstoječi pogodbi.