Splošna pomoč

V sklopu splošne pomoči smo združili vprašanja, ki jih prejemamo tako s strani gospodinjskih odjemalcev kot tudi iz podjetij. V tem delu so vprašanja bolj splošne narave ali pa se nanašajo na področja, ki so z našim poslovanjem tesno povezana, a nanje ne moremo vplivati.