Toplota

Kdaj se začne in koliko časa traja kurilna sezona?

Začetek in konec kurilne sezone je odvisen od zunanje temperature zraka:

  • kurilna oziroma ogrevalna sezona se prične, ko v drugi polovici leta zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade pod 12°C
  • ogrevalna sezona se konča, ko v prvi polovici leta zunanja temperatura ob 21. uri prvič trikrat zapored preseže 12°C.

Trajanje ogrevalne sezone se lahko med posameznimi kraji (tudi znotraj istih krajev) in stanovanjskimi zgradbami razlikuje.

Zakaj so radiatorji v stanovanju včasih zelo vroči, včasih pa mlačni?

Temperatura vode za ogrevanje stanovanj se že v samem proizvodnem viru spreminja v odvisnosti od zunanje temperature. Distributer mora v času ogrevalne sezone zagotavljati ogrevno vodo v dovodnem sistemu v razponu od 60°C do 90°C. Najvišja temperatura se nanaša na zunanjo temperaturo -10°C.