Energetski management

V ta sklop storitev vključujemo:

  • izvajanje energetskega knjigovodstva
  • stalni nadzor rabe energije in stroškov – energetski monitoring
  • analiza in načrtovanje energetskih potreb sistema
  • izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo
  • projekti na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
  • poročanje o energetski učinkovitosti objekta
  • izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti
  • načrtovanje organizacijskih in tehnično-investicijskih aktivnosti.