Druge svetovalne storitve

V sklopu svetovanja ponujamo še naslednje storitve:

  • izdelavo študij izvedljivosti
  • priprava projektne dokumentacije
  • priprava investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.