Javni razpisi v letu 2014

E3URE-2014-3

JAVNI RAZPIS za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Status: RAZPIS JE  ZAPRT

20. junija 2014 je bil v Uradnem listu RS 45/2014 objavljen javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije:

 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso (ukrep J.1);
 • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ukrep J.2);
 • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja ( ukrep J.3);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (ukrep G);
 • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (ukrep O);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep C);

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • podjetja.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 61.000,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa je na voljo tukaj.

Razpisno dokumentacijo lahko prenesete tukaj.

 

E3URE-2014-2

JAVNI RAZPIS za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Status: RAZPIS JE  ZAPRT

 16. maja 2014 je bil v Uradnem listu RS 35/2014 objavljen javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije:

 • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb (ukrep F);
 • sanacija notranje in zunanje razsvetljave (ukrep A.1);
 • prenova sistemov javne razsvetljave (ukrep A.2);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso (ukrep J.1);
 • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ukrep J.2);
 • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja ( ukrep J.3);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (ukrep G);
 • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (ukrep O);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep C);
 • povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka (ukrep D);
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (ukrep L);

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • občine,
 • podjetja,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE),

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa je na voljo tukaj.

Razpisno dokumentacijo lahko prenesete tukaj.

Obvestilo

29.05.2014: Razpisana sredstva so bila danes na odpiranju razdeljena.

 

E3URE-2014-1

JAVNI RAZPIS za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Status: RAZPIS JE ZAPRT

25. aprila 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 29/2014 objavljen javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije:

 • izvedba razširjenega energetskega pregleda (ukrep P);
 • izvedba programov informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • občine,
 • podjetja,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE),

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrep, ki je predmet tega javnega razpisa znaša 50.000,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa je na voljo tukaj.

Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate na e-naslovu, ki je naveden v razpisu.