Javni razpisi v letu 2013

E3URE-2013-2

JAVNI RAZPIS za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Status: RAZPIS JE ZAPRT

8. novembra 2013 je bil v Uradnem listu RS 92/2013 objavljen javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije.

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

  • občine
  • podjetja
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Razpisna dokumentacija vam je na voljo tukaj.

Obvestila

13. 12. 2013: Razpis je zaprt.

25. 11. 2013: Razpisana sredstva za ukrep F so izčrpana.

12. 11. 2013: Razpisana sredstva za ukrep R so izčrpana.

 

E3URE-2013-1

JAVNI RAZPIS za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Status: RAZPIS JE ZAPRT

Obvestila

28. 10. 2013: Umaknjena razpisna dokumentacija.

25. 10. 2013: Sredstva za ukrepa J in R so pošla.

18. 10. 2013: Sredstva za ukrepa F in P so pošla.

27. 9. 2013: Sredstva za ukrep A so pošla.

9. 9. 2013: Objavljena je razpisna dokumentacija.

7. 9. 2013: Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena v ponedeljek 9. 9. 2013.

30. 8. 2013

Družba E 3, d.o.o., je dne 6. 9. 2013 v Ur.l. RS 73/2013 objavila javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije. Razpisna dokumentacija bo na voljo tukaj, po objavi javnega razpisa.