Javni razpisi

Javni razpisi so usmerjeni v pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije – URE. Evropska unija spodbuja učinkovito rabo energijo, s čimer razbremenjuje okolje, v katerem živimo. V Sloveniji smo evropske direktive s tega področja vključili v energetski zakon.

Družba E 3, d.o.o. je kot ena izmed večjih slovenskih dobaviteljev električne energije dolžna zagotoviti prihranke energije in ima status velikega zavezanca. S tem namenom smo pripravili program zagotavljanja prihrankov, ki je namenjen slovenskim podjetjem in drugim subjektom. V letu 2015 zagotavljamo prihranke energije preko pogodbene oskrbe.

Pomembno - letno poročanje o učinkih operacij

Tisti, ki ste izvedli ukrepe za doseganje prihrankov energije in ste zanje prejeli subvencije iz razpisov E3URE imate pred seboj poročanje o doseženih prihrankih. Skladno s pogodbo je potrebno poročati prvih pet let po izvedeni operaciji.

Rok za poročanje je 10. februar 2015. Letos smo rok za poročanje podaljšali do 20. februarja. Poročilo pripravite na obrazcu, ki ga prenesete iz spletne strani in izpolnete.

Poročanje je smiselno le, če je bil projekt zaključen do konca maja 2014.

Prosimo vas, da poročilo natisnite in potrdite z lastnoročnim podpisom odgovorne ali pooblaščene osebe in žigom ter ga pošljite na naš naslov.