Javni razpisi

Družba E 3, d.o.o. je kot dobavitelj električne energije dolžna zagotavljati prihranke energije. Do leta 2014 je zavezo izpolnjevala s subvencioniranjem projektov preko javnih razpisov. V letu 2015 je začela veljati Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), ki dobaviteljem energije nalaga, da obveznost doseganja prihrankov izpolnjujejo na svoje stroške. Spodbujanje energetske učinkovitosti in zagotavljanje prihrankov tako odslej nista več upravičeni do javnih razpisov.

Letno poročanje o učinkih ukrepov, izvedenih s pomočjo nepovratnih sredstev iz javnih razpisov

Tisti, ki ste izvedli ukrepe za doseganje prihrankov energije in ste zanje prejeli subvencije iz razpisov E3URE ste dolžni poročati o doseženih prihrankih. Skladno s pogodbo je potrebno poročati prvih pet let po izvedeni operaciji.

Rok za poročanje je 20. februar, poroča se za predhodno leto. Poročilo pripravite na obrazcu, ki ga prenesete iz spletne strani in izpolnite.

Poročanje je smiselno le, če je bil projekt zaključen do konca maja 2014.

Prosimo vas, da poročilo natisnete in potrdite z lastnoročnim podpisom odgovorne ali pooblaščene osebe in žigom ter ga pošljite na naš naslov.