V družbi E 3, d.o.o. spodbujamo korekten in profesionalen pristop pri pridobivanju odjemalcev električne energije

torek, 22. marec 2016

V E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. ugotavljamo, da so se v posameznih medijih žal ponovno pojavili prispevki o načinu delovanja naših prodajnih zastopnikov na terenu. Zato ponovno poudarjamo, da spodbujamo korekten, profesionalen pristop prodajnih zastopnikov na terenu, ki je skladen z etičnimi standardi, tako da:

 • spodbujamo takojšnjo transparentno identifikacijo prodajnega zastopnika ob prvem stiku s kupcem,
 • izobražujemo prodajne zastopnike, da upoštevajo »Pravilnik poslovanja, navodila in protokole« ter
 • obsojamo vsakršno zlorabo osebne prodaje, zato kršitev dogovora in standardov sankcioniramo s takojšnjo prekinitvijo pogodbe o zastopanju.

Navodila za identifikacijo in delovanje prodajnih zastopnikov

Zunanji zastopniki so podaljšana roka našega podjetja, njegov vidni del, zato se zavedamo pomena korektnega in profesionalnega pristopa. Družba E 3, d.o.o., tako kot večina družb za dobavo električne energije, kot enega izmed prodajnih kanalov uporablja osebno prodajo na domu. Za to imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim pogodbenim podjetjem in njegovimi zastopniki, ki imajo torej jasna navodila, kako se identificirati in kako delovati pri osebni prodaji, kar imamo objavljeno tudi na spletnem mestu v v rubriki 'Pomoč':

 • nositi morajo identifikacijsko značko,
 • do uporabnikov oziroma potencialnih odjemalcev morajo nastopati korektno, profesionalno, skladno z etičnimi standardi,
 • novi prodajni zastopniki začnejo z delom v sodelovanju z mentorjem,
 • za vse prodajne zastopnike je obvezno redno usposabljanje,
 • pri svojem delu morajo upoštevati »Pravilnik poslovanja, navodila in protokoli«,
 • zelo dobro morajo poznati našo ponudbo in podjetje,
 • v kolikor odjemalci dvomijo o istovetnosti, lahko identiteto zastopnika preverijo prek telefonske številke našega kontaktnega centra 080 34 45.

Vsakršno kršitev dogovora in standardov sankcioniramo s takojšnjo prekinitvijo pogodbe o zastopanju. S korektnim in profesionalnim odnosom bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Prosimo, da vsi, ko opazijo morebitne nepravilnosti, o njih obvestijo naše podjetje, da raziščemo in po potrebi ukrepamo. Žal so se zapisi o prodajnih zastopnikih E 3 ponovno pojavili v času posebne akcijske ponudbe, ki jo trenutno predstavljamo z drugim nizom oglaševalske akcije, kar škoduje ugledu in poslovanju družbe.

Sklepanje in potrjevanje pogodb

Z namenom, da se izognemo nadaljnjim špekulacijam o korektnosti delovanja družbe E 3, d.o.o., načinu sklepanja pogodb, namigovanjem o zavezujočih vsebinah pogodb ter možnostih menjave dobaviteljev električne energije, predstavljamo naslednja dejstva:

 • vsakemu odjemalcu, ki namerava skleniti dogovor z E 3, .o.o., predložimo pogodbo in ga seznanimo s prodajnimi pogoji,
 • prodajni pogoji za vse pakete električne energije v ponudbi so na voljo na spletni strani, pri tem ne dodajamo pogojev v opombah in drobnem tisku,
 • od vsake pogodbe, sklenjene zunaj prostorov podjetja E 3, d.o.o. , lahko odjemalec odstopi s pisno izjavo v 14 dneh brez navedbe razloga, kot to zahteva zakonodaja,
 • osebna prodaja je le eden izmed prodajnih kanalov: pravkar je v teku drugi niz oglaševalske kampanje o prenovljeni ponudbi, paketi in storitve pa so na voljo prek različnih prodajnih kanalov: www.e3.si, facebook strani: https://www.facebook.com/e3.energetika/, kontaktnega centra na brezplačni številki 080 3445, lastnih prodajnih mestih itd.

Konkurenčnost in izbira dobavitelja električne energije

V E 3, d.o.o. podpiramo konkurenčnost in možnost izbire dobavitelja električne energije, pri tem pa smo že večkrat ugotavljali, da nekateri dobavitelji vendarle otežujejo ali omejujejo zamenjavo dobavitelja. V našem podjetju delujemo korektno tako do konkurence kot do odjemalcev. Zato je naša prodajna in razvojna usmeritev, da s čim bolj dodelanimi paketi ter kakovostnimi storitvami in podporo zadovoljujemo potrebe obstoječih in novih odjemalcev.