S »PoMSE - podatkovno mrežo za sončno energijo« do ekonomsko privlačnega pridobivanja elektrike s sončnimi elektrarnami tudi brez državnih subvencij (1)

petek, 29. maj 2015

Koper, 29. maj 2014 Inovativne e – storitve, ki so jih v okviru projekta PoMSE razvili v konzorciju podjetij Cosylab, d.d., Letrika, d.d., Sitel, d.o.o. in E 3, d.o.o. bodo omogočale povezovanje razpršenih fotovoltaičnih elektrarn in s tem na trgu novega, konkurenčno uspešnega virtualnega ponudnika električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Vrednost celotnega projekta PoMSE, poslovnega modela s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja, ki dolgoročno zagotavlja neodvisnost fotovoltaičnih elektrarn od državnih subvencij je 797.000 evrov, od tega je 356.000 evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

Vodja projekta »PoMSE« prof. dr. Drago Bokal je prepričan, da ta inovacija ohranja delovna mesta: »Strategija diverzifikacije na nova, hitro rastoča tržna področja je podjetje Letrika pripeljala do projekta na področju fotovoltaike, ki sledi strategiji iskanja delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in povezuje podjetja celotne verige fotovoltaike: Letriko s pretvorbo energije, Cosylab z zbiranjem in upravljanjem podatkov, Sitel z zbiranjem in združevanjem podatkov v računalniškem oblaku in E 3 s prodajo energije. S tem projektom bo omogočen tudi v Evropi sprejet model razvoja fotovoltaike -  razpršena proizvodnja ali poenostavljeno, mikro sončne elektrarne z okrog 16 paneli na strehi.«

 

Celoten projekt PoMSE je skladen z dolgoročnimi usmeritvami na področju energetske politike, saj je usmerjen v trajnostni razvoj fotovoltaične energije in njeno dolgoročno finančno privlačnost. S tem prispeva k varovanju okolja pred vplivi toplogrednih plinov iz konvencionalne proizvodnje in omogoča trajnostni prehod na nizkoogljično družbo. Razpršeno generiranje energije iz alternativnih virov bo s pomočjo aplikacij v oblaku vertikalno povezano v celoto. Boljši nadzor nad delovanjem oziroma nedelovanjem posameznih enot bo omogočal večjo fleksibilnost pri uravnavanju celotne proizvodnje in s tem prilagajanje dejanskim potrebam, kar bo posredno koristilo tudi tradicionalnim elektrarnam. Projekt je poskusno že v uporabi in prvi rezultati potrjujejo njegovo uspešnost.