Slikovno gradivo

Veliko informacij je že zbranih v posebej oblikovanih publikacijah. V nadaljevanju je na voljo  slikovno gradivo za potrebe novinarskega poročanja.

Celostna grafična podoba

Logotip - barvni ležeči

Logotip - barvni pokončni

Tiskovine

Predstavitvena brošura podjetja (2016-slo)

Predstavitvena brošura podjetja (2016-ang)

Predstavitev podjetja (2012)

Nasveti za varčno rabo električne energije v gospodinjstvih  (2011)

Nazaj k naravi, naprej z naravo (2006)

Nazaj k naravi, naprej z naravo (2005 si/ang)