Proizvodnja

Za okolje, v katerem živimo: premišljena energetska oskrba

E 3 je odlična partnerska izbira za podjetja, ki za svoje delovanje potrebujejo večje količine toplotne in električne energije. Strokovnjaki E 3 poskrbijo za celovito izvedbo kogeneracijskih projektov – od svetovanja prek projektiranja do izvedbe. Uspešno realizirani projekti E 3 dokazujejo učinkovitost kogeneracije, to je soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE).

Družba E 3 je pravi partner za različne projekte na področju obnovljivih virov energije. Kot prva v Sloveniji je izvedla projekt fotovoltaične elektrarne, ki ima zaradi povezave sledljivosti in zrcal za kar 30 odstotkov večji izkoristek. Postavila je še več drugih sončnih elektrarn in prve male vetrne elektrarne v Sloveniji. Ponuja tudi celovit inženiring za ogrevanje in hlajenje stavb s toplotnimi črpalkami z geosondo.

Z rešitvami za proizvodnjo in distribucijo toplote v strnjenih naseljih E 3 skrbi za manjše emisije toplogrednih plinov v okolje in za optimalne izkoristke energentov ob ustrezni ceni ogrevanja za odjemalce v vročevodnih sistemih.

E 3 namenja posebno pozornost raziskovanju, razvoju in izvedbi različnih ukrepov za učinkovito rabo energije, od energetskih pregledov do energetskega managementa.