Proizvodnja

Med proizvodnimi zmogljivostmi imamo pet sončnih elektrarn in dve mali vetrne elektrarne. Male vetrne elektrarne so demonstracijski projekti. Njihov namen je predvsem ozaveščanje ljudi oziroma promocija rabe obnovljivih virov energije v podporo projektom izgradnje vetrnih elektrarn.