Znižanje obračunske moči zaradi posledic žleda

petek, 21. marec 2014

V skladu z interventnim zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda za čas, ko je bila v Sloveniji oskrba z električno energijo iz javnega omrežja prekinjena ali zagotovljena s pomočjo agregatov, priključenih na javno elektrodistribucijsko omrežje, obračunska moč ne bo zaračunana.

Obračunska moč ne bo zaračunana za omrežnino in prispevek za OVE in SPTE, sorazmerno število dni v mesecu ter zaokrožena na celo število v kilovatih (kW). Znižanje obračunske moči bo izvedeno po ureditvi evidenc o času prekinitve oskrbe  in zagotovitvi oskrbe iz agregatov ter zagotovitvi ustrezne podpore izvedbi obračuna.

 

Tistim odjemalcem, ki ste nam zaradi izpada oskrbe z električno energijo sporočili števčno stanje v mesecu marcu, svetujemo, da nam sporočite števčno stanje tudi v mesecu aprilu, in sicer v času od 1. do 15. aprila.  S tem se bo obračun električne energije povrnil na povprečno mesečno porabo. Na ta način se boste izognili morebitnim nevšečnostim ob rednem letnem obračunu, do katerih bi prišlo, če bi vam v prihodnjih mesecih izstavljali račun za bistveno nižjo porabo od dejanske.