Spremenjene cene omrežnine 2017

četrtek, 05. januar 2017

S 1. januarjem 2017 je Agencija za energijo spremenila tarifne postavke omrežnine za energijo in obračunsko moč. Nove cene za gospodinjske odjemalce so:

  • VT: 0,04213 EUR/kWh (0,05140 EUR/kWh z DDV);
  • MT: 0,03239 EUR/kWh (0,03952 EUR/kWh z DDV);
  • ET: 0,03889 EUR/kWh (0,04745 EUR/kWh z DDV);
  • obračunska moč: 0,77490 EUR/kW (0,94538 EUR/kW z DDV).

Popravek cen je v informativnem izračunu (kalkulator) že upoštevan.

Spremembe cene bodo upoštevane na računu za mesec januar 2017.