Spremembe cene - 2015

četrtek, 29. januar 2015

S 1. januarjem 2015 je Agencija za energijo spremenila tarifne postavke omrežnine za energijo in obračunsko moč. Nove cene za gospodinjske odjemalce so:

  • VT: 0,04116 EUR / kWh (0,05022 EUR / kWh z DDV);
  • MT 0,03165 EUR / kWh (0,03861 EUR / kWh z DDV);
  • ET: 0,03799 EUR / kWh (0,04635 EUR / kWh z DDV);
  • obračunska moč: 0,77089 EUR / kW (0,94049 EUR / kW z DDV).

Vlada Republike Slovenije pa je v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) določila višino Prispevka za energetsko učinkovitost, ki zamenjuje dosedanji Prispevek za URE, in v letu 2015 znaša 0,00068 EUR / kWh (0,00083 EUR / kWh z DDV).

Nove cene so razvidne v Ceniku po elementih cene, pa tudi v informativnem izračunu s pomočjo kalkulatorja.

Spremembe cene bodo upoštevane na računu za januar 2015.