Sprememba v računu

torek, 13. oktober 2015

Z oktobrskimi računi za električno energijo »Dodatek za Borzen« zamenjuje »Prispevek za delovanje operaterja trga«.

Višina prispevka ostaja nespremenjena in znaša 0,00013 € / kWh.