Sprememba cene omrežnine - 2014

sreda, 08. januar 2014

S 1. januarjem 2014 se je spremenila cena za uporabo elektroenergetskega omrežja za vse odjemalce.

 

V ceni za uporabo elektroenergetskega omrežja (CUO) so vključene tarifne postavke omrežnine, ki jih določa Javna Agencija RS za energijo in dodatka k omrežnini, ki ju določa Vlada RS:

  • dodatek za delovanje Javne agencije RS za energijo,
  • dodatek za delovanje organizatorja trga Borzen, razen stroškov za izvajanje dejavnosti Centra za podpore.

 

Gospodinjski odjemalci E 3, d.o.o. lahko vpliv spremembe cene za uporabo omrežja po posameznih paketih preverite v Ceniku po elementih cene ali si natančno izračunate s pomočjo kalkulatorja. Povprečnemu gospodinjskemu odjemalcu E 3, d.o.o. se bo znesek na mesečni položnici v povprečju znižal za 0,15 € oziroma 1,80 € na letni ravni.

 

Celotni informativni cenik za uporabo omrežja za leto 2014 je na voljo na spletni strani Javne Agencije RS za energijo.