Razširitev ponudbe s paketom »e-ENA«

nedelja, 01. september 2013

Cenjene stranke obveščamo o spremembah, ki se nanašajo na razširitev ponudbe s paketom »e-ENA« in pričnejo veljati 1. septembra 2013:

  1. V Cenik E 3, d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo je vključen nov paket »e-ENA«.
  2. V Cenik oskrbe z električno energijo po elementih cene je vključen nov paket »e-ENA«.
  3.  Popravek Dopolnilnih pogojev E 3, d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo se nanaša na točko II. Vrste oskrbe z električno energijo, izbira paketa, sprememba izbranega paketa, in sicer na pričetek izvajanja spremembe izbranega paketa.