Odpust dolgov

sreda, 22. julij 2015

E 3, ENERGETIKA EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o skupaj z matično družbo Elektro Primorska d.d. pristopa k sporazumu odpisa dolgov socialno najšibkejšim.

 

E 3, d.o.o. bo gospodinjskim odjemalcem, ki izpolnjujejo zakonsko opredeljene pogoje odpisal dolgove v višini do 99 EUR. Odpisali se bodo dolgovi, ki so 31. 12. 2014 zapadli za več kot 12 mesecev in so v postopku izterjave.

Upravičence do odpisa dolga predpisuje zakon in sicer so to osebe, ki so v prvi polovici leta 2015 prejemali denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali veteranski dodatek, otroški dodatek iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroški dodatek v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Predlog za odpis dolgov mora podati dolžnik od 1. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015 na obrazcu, ki bo na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na centrih za socialno delo, na sedežih in izpostavah Rdečega Križa Slovenije – Zveze Združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Na spletni povezavi si obrazec lahko natisnete in nam ga pošljete po pošti na sedež družbe ali nam ga dostavite osebno v eno izmed informacijskih pisarn v Novi Gorici, Kopru, Sežani ali Tolminu.

E 3, d.o.o. se zavezuje, da bodo dogovori o odpustu dolga z dolžniki sklenjeni najkasneje do 31. januarja 2016.