Izvedba znižanja obračunske moči zaradi posledic žleda

petek, 25. april 2014

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO, d.o.o.) je objavil:

  • vprašanja in odgovore za odjemalce električne energije v zvezi znižanjem obračuna omrežninskih postavk zaradi žleda in
  • tolmačenje 9. in 10. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014).