Inovativni projekt E 3 ogrevanja in hlajenja dvorca Lanthieri finalist energetsko učinkovitih projektov

petek, 22. april 2016

Projekt vgradnje sistema ogrevanja in hlajenja dvorca Lanthieri z zajemanjem reke Vipave, ki smo ga razvili v družbi E 3, d.o.o., in izvedli v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, se je uvrstil med finaliste za energetsko učinkovit projekt leta.

Vgradnjo energetsko učinkovitega sistema ogrevanja in hlajenja dvorca Lanthieri v Vipavi s toplotno črpalko z visoko razpoložljivostjo smo zasnovali v podjetju E 3, d.o.o. in izvedli v sodelovanju z Občino Vipava ter podjetjem Klima 2000. V projektu, ki sicer spada v drugi del celovite obnove dvorca Lanthieri, sta največji izziv predstavljala zajemanje tekoče vode iz reke Vipave in njena ustrezna priprava. Vodenje in nadzor ogrevanja in hlajenja dvorca Lanthieri omogoča centralni nadzorni sistem (CNS), ki je v celoti rezultat znanja in razvoja strokovnjakov E 3. Z inovativno zamislijo, premišljenim načrtovanjem ter kompleksno izvedbo uporabljene tehnologije smo partnerji prvič implementirali takšno rešitev v Sloveniji.

Toplotni vir ‒ rečna voda

Toplotne črpalke voda-voda največkrat koristijo energijo podzemnih voda. Pri koriščenju energije tekočih površinskih voda smo zato morali predvideti vrsto negotovih situacij, jih ovrednotiti in pred njimi obvarovati sistem. V E 3, d.o.o. smo izdelali ekonomske analize o investiranju v varovanje sistema. Poleg toplotnih črpalk smo vgradili tudi izmenjevalec za pasivno hlajenje. Povratek iz tega izmenjevalca je mogoče preusmeriti v toplotno črpalko ob morebitni potrebi po sočasnem hlajenju in ogrevanju.

Projektna skupina E 3 in partnerji projekta

Za inovativno tehnično rešitev, kakovost pripravljenega ESCO modela, nadzor nad projektno dokumentacijo in uspešno vodenje celotnega projekta, je poskrbela skupina strokovnjakov E 3. K uspešni izvedbi projekta je pomembno prispevalo uspešno sodelovanje s partnerskima organizacijama: Občino Vipava in podjetjem Klima 2000.