E 3 partner pri projektu 3Smart

sreda, 22. februar 2017

V Zagrebu se je 16. januarja 2017 odvijala javna predstavitev projekta 3Smart oziroma Smart Building – Smart Grid – Smart City (Pametna stavba – pametno omrežje – pametno mesto). Dogodek je potekal na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu, ki je tudi vodilni partner projekta. Pri projektu sodeluje 17 partnerjev in pridruženih partnerjev iz šestih držav podonavske regije; iz Slovenije Občina Idrija, E 3, Elektro Primorska in pridruženi partner GOLEA. Glavni cilj projekta 3Smart je izboljšanje energetske zanesljivosti in energetske učinkovitosti. Predstavitev je pritegnila veliko pozornost javnosti, tako iz različnih vladnih sektorjev, kot tudi iz industrije in akademske sredine.

Vloga E 3 pri projektu je v pripravi in implementiranju programskih rešitev za vodenje in nadzor porabe energentov oziroma energije. Projekt 3Smart financira Evropska unija iz podonavskega transnacionalnega programa Interreg. Več so projektu 3Smart lahko najdete na naslovu http://www.interreg-danube.eu/3smart.