E 3 ostaja med tremi največjimi dobavitelji električne energije gospodinjskim odjemalcem.

torek, 28. april 2020

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo podatke o prodaji električne energije v letu 2019. 

Podjetje E 3 je imelo leta 2019 v segmentu prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem 15,4-odstotni tržni delež. V primerjavi s predhodnim letom je tržni delež družbe rahlo padel (za 0,5 odstotne točke), kar pa ni vplivalo na ohranjanje tržne pozicije. 

Tudi na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je E 3 ohranil tržno pozicijo in je na četrtem mestu z 10,8-odstotnim tržnim deležem.