3Smart srečanje

ponedeljek, 05. junij 2017

Strojna fakulteta Univerze v Beogradu je 29. in 30. maja 2017 gostila vse partnerje projekta 3Smart. Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi vseh udeleženih s potekom projekta. Predstavitve so bile namenjene ovrednotenju dosedanjega dela. Pomemben del srečanja je bil usmerjen v pregled in usklajevanje prihodnjih ciljev.

Osnovna šola in športni center v Idriji je eden izmed petih poligonov v regiji (poleg Idrije so testni poligoni še objekti v mestih Zagreb, Güssing, Tomislavgrad in Debrecen). Ti poligoni omogočajo testiranje programske rešitve za upravljanje in optimizacijo proizvodnje in porabe energije, pri razvoju katere ima E 3 pomembno vlogo. 3Smart je razdeljen na sedem delovnih paketov in na vseh ima aktivnosti tudi E 3. V pripravljalni fazi pilotnega projekta v Idriji, je E 3 izdelal analizo tehničnih in tehnoloških zahtev obstoječih objektov. Na podlagi analize je bil izdelan predlog organizacije podatkov pametne stavbe in predstavljen na srečanju v Beogradu.

Projekt 3Smart financira Evropska unija iz podonavskega transnacionalnega programa Interreg. Več o projektu 3Smart lahko najdete na naslovu http://www.interreg-danube.eu/3smart.