E 3, d.o.o.

Družba E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004. Ustanovitev je narekovala zakonodaja, saj je bila oblikovana zahteva po pravni ločitvi dejavnosti gospodarskih javnih služb od tržnih dejavnosti in proizvodnje.