E3 ZELENI

Zavestno. Zavzeto. Zmerno!

Paket za vas, ki zavzeto skrbite za prihodnost, zato izbirate obnovljive vire energije. Vaši aparati so varčni, vaša poraba zmerna, vaš račun zelen.

cena energije v €/kWh
VT: 0,06598
MT: 0,03998
ET: 0,05599
  • Samo obnovljivi viri energije**
  • Brez vezave
  • Brez stroška podpornih storitev
  • Neodvisen od obračunske moči
  • Plačilo po porabi ali pavšalu
  • Združen račun**
  • Popust za elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)**
  • Popust na porabo nad 20 kWh PDP**
Opis paketa »E3 ZELENI«

Zakaj bi vsakič znova razmišljali o virih energije v gospodinjstvih, kjer ves čas ravnate prijazno do okolja?    

Ni treba!

Odjemalci, ki ste se že opremili z varčnimi in okolju prijaznimi električnimi napravami in aparati, za okolje storite še več, če se vaše plačilo električne energije nanaša na obnovljive vire energije. Z izbiro paketa E3 ZELENI aktivno vplivate na povečevanje količine okolju prijazne energije v omrežju.

Prodajni pogoji – paket »E3 ZELENI«

Paket »E3 ZELENI« je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za ekološko osveščene odjemalce, ki poleg zanesljive oskrbe z električno energijo aktivno skrbijo za okolje.

** Paket »E3 ZELENI« vključuje oskrbo z električno energijo, pridobljeno v celoti iz okolju prijaznih, obnovljivih virov.

Paket »E3 ZELENI« odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje. Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.

** Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko portala ali SMS sporočila…).

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa »E3 ZELENI« velja, da je odjemalec uvrščen v paket »E3 PREPROSTI«, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik - paket »E3 ZELENI«
VT MT ET
Cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,06598 0,03998 0,05599
z 22 % DDV 0,08050 0,04878 0,06831

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

Pristopni obrazec

Naročam paket

E3 ZELENI

Podatki pogodbenika*

*je plačnik in lastnik merilnega mesta oz. ima pooblastilo lastnika
in
in
in

Podatki merilnega mesta

Merilno mesto 1
in

Želim postati imetnik paketa "E3 ZELENI":

Prebral / Prebrala sem in sprejemam Splošne pogoje za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo in prodajne pogoje izbranega paketa.

Seznanjen/a sem s pravicami, ki jih imam kot potrošnik.

Strinjam se, da E 3 vpisane osebne podatke  uporabi za kontaktiranje, pripravo in posredovanje predloga pogodbe o oskrbi z električno energijo in obrazca za direktno bremenitev na moj elektronski naslov ter jih obdeluje za namene, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, statistike in v okviru lastnih trženjskih aktivnosti, do pisnega preklica.

 

Pripni datoteko